Operatie Basisinkomen – Geld is het probleem niet.

Basisinkomen geeft antwoord op veel problemen van vandaag de dag.
Basisinkomen stelt mensen in staat keuzes te maken.
Basisinkomen kan worden uitbetaald middels een simpele verhoging van de al bestaande algemene heffingskorting.
Voor bekostiging van een basisinkomen is geld niet het probleem
.
Een pamflet van het basisteam Amsterdam.

Basisinkomen is een vast bedrag per maand voor iedere Nederlander van 18 jaar en ouder, hoog genoeg om sober te kunnen leven. Het basisinkomen is individueel en onvoorwaardelijk, er wordt geen tegenprestatie gevraagd. Betaald werken en het hebben van vermogen naast het basisinkomen zijn toegestaan.

Basisinkomen geeft antwoord op veel problemen van vandaag de dag. De bureaucratische wirwar van regels die burgers de weg doet kwijtraken in het huidige stelsel van sociale zekerheid, de voortdurende structurele werkeloosheid, het nutteloos solliciteren boven de 50 jaar, de enorme aantallen zzp-ers, daling van het aantal vaste arbeidscontracten, de digitalisering en automatisering met  omvattende en deels onbekende gevolgen, de vergrijzing, de toenemende ongelijkheid in vermogens en inkomens met als gevolg zeer rijke mensen en forse groepen burgers die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.
Basisinkomen is medicijn voor veiligheid en zekerheid bij burgers door zijn inkomensgarantie, werkt tegen armoede en die steeds maar groter worden kloof rijk – arm. Basisinkomen onthaast onze wereld, vermindert stress en bevordert de gezondheid. Het beteugelt consumentisme, vangt schommelingen in werkeloosheid makkelijker op. Forse stukken bureaucratie kunnen verdwijnen, waardoor burgers en ambtenaren elkaar eerder zullen ontmoeten in vertrouwen in plaats van wantrouwen. Een reeks aan formulieren kan de prullenbak in,  fraudegesprekken worden overbodig evenals geldverslindende en doorgaans weinig effectieve bemiddelingsprojecten. Allerlei uitkeringen en wantrouwende controles daarop, worden overbodig en kunnen worden geschrapt.
Met een basisinkomen leggen wij een fundament voor versterking van solidariteit in de samenleving en wordt nutteloze arbeid van ambtenaren om te controleren en uitkeringsfraude te voorkomen, voor zinniger werk ingeruild.

Basisinkomen stelt mensen in staat keuzes te maken: veel te werken, minder te werken, veel betaald te werken en in luxe leven of juist onbetaald werken en sober leven, weer te gaan studeren, een familielid verzorgen.
Betaald en onbetaald werken, studeren komen op één lijn: de huisman/vrouw krijgt met het basisinkomen zijn/haar huidige onbetaalde arbeid uitbetaald, evenals de mantelzorger, de vrijwilliger in de voetbalkantine en het buurthuis. Zij kunnen extra inkomen genereren door naast hun onbetaald werken en/of studeren ook betaald werk te zoeken.

Basisinkomen kan worden uitbetaald middels een simpele verhoging van de al bestaande algemene heffingskorting (een korting op de belasting per individu even hoog als zijn/haar basisinkomen). Iedereen zal dan belastingaangifte doen en iedereen ontvangt de algemene heffingskorting.
Heeft iemand geen inkomen dan wordt het geheel (of een deel bij een laag inkomen) door de belastingdienst uitbetaald, zoals nu (2018) ook een huisman/vrouw een algemene heffingskorting van € 63  per maand ontvangt van de belastingdienst.

Voor bekostiging van basisinkomen is geld niet het probleem.
Maar voor degenen die daaraan twijfelen toch even een rekensommetje. Als we een groot deel van de sociale zekerheid afschaffen kunnen we zo’n € 60 miljard  besparen. Als we ook een aantal toeslagen en aftrekposten in het belastingstelsel afschaffen kan daar € 30 miljard bijkomen. Samen met de huidige algemene heffingskorting (€ 25 miljard) komen we op  € 115 miljard  en is de operatie al gevorderd tot het kunnen uitkeren van een basisinkomen (= algemene heffingskorting) van ongeveer € 700  per maand per persoon (18+). Maar we gaan voor meer, uiteindelijk willen we uitkomen op een basisinkomen van € 1.000 of zelfs meer.  Aanpassingen in het belastingstelsel (vermogensbelasting, inkomstenbelasting, winstbelasting voor bedrijven, dividendbelasting) of aanpassingen in het financiële systeem van de bankensector, kunnen vele miljarden opleveren.

Een hoger basisinkomen heeft als nadeel dat er veel aanpassingen in het huidige belastingstelsel en financiële systeem nodig zijn. Daar is eerst een politieke aardverschuiving voor nodig. Een basisinkomen van rond de duizend euro heeft als voordeel dat er eigenlijk niet veel hoeft te veranderen. Maar nadeel is dan dat zorgtoeslag en huurtoeslag voor alleenstaanden met een laag inkomen behouden moeten blijven.

Vanwege de financiële haalbaarheid kan er ook gedacht worden aan het loslaten van de basisprincipes van het basisinkomen. Er gaan stemmen op om een woontoeslag per woning in combinatie met een gering basisinkomen per individu in te voeren.  Om diezelfde reden kan gedacht worden aan onderscheid maken tussen alleenstaanden en samenwonenden, zoals in de huidige AOW. Uiteraard zijn meer varianten  mogelijk.

Geld is dus het probleem niet en als we stoppen met het wantrouwen van mensen, als we ervan uitgaan dat het overgrote deel van de bevolking op de een of andere manier zijn steentje aan de maatschappij zal bijdragen.
Ook als er geen voorwaarden aan het basisinkomen verbonden worden, is de operatie basisinkomen een goede stap op weg naar een betere samenleving waarin iedereen, zonder Participatiewet,  kan participeren.

Amsterdam, november 2018
Eric Binsbergen en Harry Ebbink   
Basisteam Basisinkomen Amsterdam.

Zoek ons op www.facebook.com/basisteam.basisinkomen.amsterdam met informatie over onze bijeenkomsten, foto’s, activiteiten, verslagen, etc.