Een oproep om contributie te betalen op de nieuwe rekening bij Triodos

contributiebetalenOp de afgelopen ledenvergadering van de vereniging heeft de penningmeester de aanwezige leden geïnformeerd over de contributiebetalingen van afgelopen jaren. Kort gezegd: Er komt te weinig contributie binnen voor het aantal leden dat we hebben.
Dus hierbij een oproep aan de leden die dit jaar nog niet betaald hebben om hun contributie alsnog te betalen.

Aan de leden die vorig jaar (2015) niet betaald hebben het verzoek om dit jaar dan een extra donatie te doen aan de vereniging. De vereniging kan het geld goed gebruiken. De komende maanden willen we veel initiatieven ontplooien aan de vooravond van de landelijke verkiezingen in maart. Maar daar is wel geld voor nodig voor zaalhuur en sprekers ed.

U kunt voor de betaling van de contributie en uw eventuele donatie nu gebruik maken van de nieuwe rekening die de vereniging geopend heeft bij Triodos. Vanwege het duurzame karakter van deze bank hebben we als bestuur besloten om het komende jaar geleidelijk over te gaan met onze betalingen en ontvangsten naar Triodos.
Het rekeningnummer is NL52TRIO 0391 2270 68 ten name van Vereniging Basisinkomen te Zeist. De oude rekening bij ING (NL28 INGB 0001 8909 19 ) zal in de loop van 2017 opgeheven worden.

Zonodig wordt u later dit jaar nog een keer herinneren aan de contributiebetaling.

Penningmeester Marten Kramer wenst u en uw dierbaren alle goeds en hoop op gul gebaar van uw kant