Over het verband tussen Bellamy, Opensource, Ekosofia, Flowconomy en Basisinkomen…

In december 2009 was er een vergadering van een stuk of 10 gelijkgestemde bewegingen. Doel was om een vuist te maken en samen de verkiezingen te lijf te gaan. We waren te gast in het huis van Daisha Bol (Heel Nederland). Daar waren onder andere Mens & Spirit (Lea Manders), Partij van de Gerechtigeid, maar ook vertegenwoordigers van Heel Bewust Nederland (tevens trekkers stichting Reis, Hugo en Gerard), etc. (zie onder het hele rijtje).
Maar daar was ook Wim Wolbrink van Stichting Bellamy. Het heeft eerlijk gezegd een tijd geduurd voordat ik doorhad waar het om ging ‘Bellamy’. Het zal de naam zijn. ‘Belle Ami’, klinkt als ‘mooie vriend, goede vriend’. En als een naam een dergelijke associatie heeft, dan landen dingen lastig in mijn geest.
Inmiddels weet ik dat Bellamy een visionair was, een goed mens en schrijver. Ik wil zijn boeken nog lezen. Wat ik er van gelezen heb sluit volgens mij 100% aan bij hoe we Deniesa, de Nieuwe Ecologie willen inrichten.
Ik denk dat we snel kunnen besluiten zijn boeken toe te voegen aan de ‘fundamentals’ boekenreeks van Deniesa.nl (zie menu item ‘Manifest’ -> basisboeken).
 
Over Basisinkomen, Groenen en Flowconomy
Een interessant gegeven is verder dat de stichting Bellamy nauw samenwerkt met de vereniging basisinkomen en De Groenen (Paul Freriks). Noot: De gedachte achter het basisinkomen deel ik volledig. Mensen vrij maken is cruciaal om de flowconomy te implementeren. Na vele uren te hebben gepuzzeld over dit concept (basisinkomen implementeren), en met heel veel mensen hierover gesproken te hebben, begint bij mij echter steeds meer het gevoel te ontstaan dat je de gedachte achter het basisinkomen niet met geldmoet invullen, maar in natura moet (wil) doen.
En maar een klein deel in geld. Niet in de minste plaats omdat je het anders niet ‘verkocht’ krijgt in de wereld, maar ook om praktische redenen: de hoeveelheid geld die de overheid ‘we’ hebben wordt krapper en krapper, terwijl het aantal werkelozen en mensen zonder werk / inkomen toeneemt. En het fenomeen dat ook al geef je geld, vaak in de basisbehoefte niet voorzien wordt: er is geen woning beschikbaar voor het geld dat we geven, mensen geven het niet uit waar het voor bedoeld wordt, etc.
 
Ekosofia
Ecosofia… basismodel voor nederzettingen in Deniesa?