Over onze internationale betrekkingen

BIEN: Basic Income Earth Network
In Seoul zijn in juni 2016 tijdens 16e BIEN-wereldcongres door het bestuur van BIEN verschillende “Task Forces” ingesteld. Een daarvan heeft betrekking op het verbeteren van de communicatie tussen de aangesloten partijen binnen BIEN en tot een nauwere samenwerking te komen met organisaties die werkzaam zijn op het basisinkomen waar ook ter wereld: de “BIEN outreach to affiliates and to non-affiliated organizations”. Dit probeert zij allereerst te bereieken door het samenstellen van een lijst van organisaties die dit doen, en proberen om hen te helpen informatie en ideeën met elkaar uit te wisselen. Zij zal de organisatiecomités van de verschillende aangesloten partijen helpen om tijdens de volgende BIEN congressen een sessie te verzorgen, waarin zij verslag uit kunnen brengen over hun activiteiten om deze ook met elkaar te bespreken. Voor Nederland zal Alexander de Roo als contactpersoon fungeren. http://basicincome.org

BIN: Basic Income News
Dit is het digitale medium via welk BIEN probeert alle gebeurtenissen rond het basisinkomen over de hele wereld met alle lezers te delen. Vanuit Nederland wordt door Florie Barnhoorn, Hilde Latour en Adriaan Planken geprobeerd alle actuele gebeurtenissen rond het basisinkomen hier met hen op tijd te delen. http://basicincome.org

UBIE: Unconditional Basic Income Europe
Op stapel staan diverse activiteiten

  • De “Future Lab” conferentie, 3-5 februari in Brussel die inspirerende initiatieven, georganiseerd door de Groenen in het europarlement, met elkaar in contact wil brengen. UBIE is officieel uitgenodigd om een workshop te organiseren samen met “Mein Grundeinkommen”, het Duitse basisinkomenloterij project van Micha Bohmeyer.
  • UBIE en de Franse beweging (MFRB), zijn officieel uitgenodigd om deel te nemen aan een hoorzitting voor de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, eind januari.
  • UBIE is uitgenodigd bij het Sociaal Platform, de grootste burgebeweging voor sociale rechtvaardigheid en participatieve democratie in Europa, bestaande uit 48 pan-Europese netwerken van NGO’s. Als onderdeel van een van hun campagnes, we pleiten ze de oprichting van goede regelingen voor minimuminkomens in alle lidstaten van de Europese Unie en zijn daardoor ook zeer geïnteresseerd in het debat over de kwestie van het basisinkomen.
  • Follow-up van onze bijdrage aan het Europese sociale pijler Commissieverslag door middel van uitwisseling en lobbyen in de EU-instellingen.
  • Initiëren van een discussie met de vakbonden, via de Europese vakbonden verbond van Vakverenigingen (EVV).
  • Verbetering van onze externe communicatie, met name de UBIE website.
  • Voorbereiding van de volgende vergadering van de UBIE in Londen (24-26 maart)

Daarnaast wordt ook weer een vervolg geven aan de UBIE projecten die al waren gestart en willen we opnieuw proberen om een beter beeld van de leden van de UBIE te krijgen door een online enquête en telefoongesprekken. Laat het ons weten als u aan deze activiteiten wilt meedoen, (D.w.z. Stuur een mail naar board[]ubie.org) en we zullen u uitnodigen voor onze SLACK-groep, waar we een en ander in meer detail bespreken.

Voor Nederland zal Willem Gielingh als contactpersoon fungeren. http://basicincome-europe.org