Overleg gaande tussen partijen over invoering Basisinkomen

Op weg naar een Basisinkomen

Donderdag 7 juni 2012 mag in de analen een datum worden van belang. In Beusichem is een bijeenkomst geweest waarbij Jolanda Verburg en Henrick Fabius (Nieuw Nederland-NN),  Ad Planken en Leon Segers (bestuur Vereniging Basisinkomen-VBi), Michiel van Hasselt  (VBi) , Paul Metz en Bart de Boer (Platform Duurzame en Solidaire Economie-PDSE) aanwezig waren. De opzet was gezamenlijk te werken aan het beoogde voorstel voor de realisering van een onvoorwaardelijk basisinkomen(OBI), dat door niemand onderuit gehaald kan worden.

Het bleek wat Henrick betreft ook te gaan om de aanwezige organisaties te vragen zich te commiteren aan (weer) een nieuwe politieke partij “De Partij van de Toekomst”. Dit laatste in beraad gehouden tot we er meer van weten en onze achterban het daar dan eventueel mee eens is of niet. Vereniging Basisinkomen neemt in dusverre geen politiek standpunt in behalve dat van de realisering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Er was een interessante uitwisseling van persoonlijke geschiedenissen, maar ook over met het Basisinkomen samenhangende economische zaken. PDSE heeft een voorstel om een en ander door te berekenen (anders dan het Centraal PlanBureau-CPB), maar hier is geen geld voor bij de deelnemers. Er is een  toezegging van Mark Rutte  aan Nico Kofferman (Partij voor de Dieren) om een CPB doorrekening te doen. (CPB rekent alleen door voor partijen die vertegenwoordigd zijn de 2eKamer). Nu zal Henrick proberen of de toezegging aan Nico, om hiervan gebruik te maken, stand houdt. Ad Planken bracht te berde het onderzoeksresultaat van Guido den Broeder (econometrist bij VBi) en zijn manier van doorrekenen. Henrick vroeg of hier eventueel ook door hen gebruik van mocht worden gemaakt.

Wij houden u op de hoogte.