Overzicht beleidsbeslissingen VBi sinds 21 januari 2012

DatumBesluitSoort
20-apr-12het onderbrengen van ons archief op een centrale plaats, bijvoorbeeld het IISG te Amsterdambeleid
17-mei-12Kronen niet bij laten maken. Geen goedkopere drukker te vinden. Oude kronen opmaken.beleid
21-jan-12Trainingen op te zetten voor het uitdragen van OBIHHR
21-jan-12welkomstpakket nieuwe ledenHHR
21-jan-12nieuwe lay-out voor onze website met o.a. een alleen voor de leden toegankelijk gedeelte en een voor iedereen  toegankelijk gedeelte.HHR
21-jan-12Ook zal er duidelijk op aangegeven gaan worden of een artikel door de vereniging gedragen wordt of dat het een bijdrage van buiten onze vereniging is.HHR
21-jan-12vanaf het gelanceerd worden van deze nieuwe website zullen alle tijdens vergaderingen genomenbeleidsbeslissingen in het gedeelte voor leden worden gepubliceerdHHR
17-feb-12schriftelijk of per e-mail aanvullende gegevens van alle leden vragen m.b.t. mogelijkheden om actief bij te dragenHHR
17-feb-12Omdat niet alles in de statuten geregeld is – zoals (reis)onkostenvergoederingen en aministratieve handeling en het vorige punt –  komen we met een voorstel voor een huishoudelijk reglementHHR
17-feb-12veranderen van onze huisstijl met ingang van de eerstvolgende jaarvergaderingHHR
17-feb-12onderscheiden van de volgende werkgebieden: Communicatie intern, Communicatie extern (inc. Campagnevoering), Realisering basisinkomen, (inter-) nationale samenwerking.HHR
17-feb-12op ieder gebied wordt een werkgroep gestartHHR
20-apr-12na de Jaarvergadering in mei moeten de bestuurswijzigingen worden doorgevoerd bij de KvKHHR
19-mei-12Statutenwijziging in verband met ANBI aanvraag en naamsveranderingHHR
16-jun-12Contributie inning niet per incasso of machtiging te gaan doen. Eventueel wel via “Ideal”HHR
16-jun-12De voorzitter fungeert als coördinator voor BIENHHR
16-jun-12Het verenigingsadres wordt: [1] NETHERLANDS: Vereniging Basisinkomen:  Coordinator: Voorzitter VBi. E-mail: info@martenk.sg-host.comhttps://basisinkomen.nlHHR
16-jun-12leden en bestuursleden vertegenwoordigen de VBI officieel na mandaat van het bestuur. Alleen dan kunnen ze ook reisvergoeding declarerenHHR
16-jun-12verenigingsadres: hiervoor houden we voorlopig het adres van de voorzitter aan.HHR
3-aug-12Besloten wordt om de oproepingen voor de algemene vergaderingen, inclusief de jaarvergadering voor zover mogelijk, per e-mail te versturen.HHR
31-jan-13Declaraties voor ten behoeve van de Vbi gemaakte onkosten dienen te worden ingediend met het door Leon Segers ontworpen declaratieformulier Vereniging BasisinkomenHHR
14-jun-13we benoemen Willem Gielingh tot vice-voorzitterHHR
14-jun-13rooster  van aftredenStat

Rooster van aftreden bestuursleden VBi

 

BestuurAangetredenAftreden
Ad Planken25-okt-1125-okt-14
Gerard Veldman25-okt-1125-okt-14
Leon Segers20 mei 201220 mei 2015
Syne Fonk20 mei 201220 mei 2015
Willem Gielingh25 mei 201325 mei 2016
Rob Vellekoop25 mei 201325 mei 2016