Overzicht beleidsbeslissingen VBi sinds 21 januari 2012

Datum Besluit Soort
20-apr-12 het onderbrengen van ons archief op een centrale plaats, bijvoorbeeld het IISG te Amsterdam beleid
17-mei-12 Kronen niet bij laten maken. Geen goedkopere drukker te vinden. Oude kronen opmaken. beleid
21-jan-12 Trainingen op te zetten voor het uitdragen van OBI HHR
21-jan-12 welkomstpakket nieuwe leden HHR
21-jan-12 nieuwe lay-out voor onze website met o.a. een alleen voor de leden toegankelijk gedeelte en een voor iedereen  toegankelijk gedeelte. HHR
21-jan-12 Ook zal er duidelijk op aangegeven gaan worden of een artikel door de vereniging gedragen wordt of dat het een bijdrage van buiten onze vereniging is. HHR
21-jan-12 vanaf het gelanceerd worden van deze nieuwe website zullen alle tijdens vergaderingen genomenbeleidsbeslissingen in het gedeelte voor leden worden gepubliceerd HHR
17-feb-12 schriftelijk of per e-mail aanvullende gegevens van alle leden vragen m.b.t. mogelijkheden om actief bij te dragen HHR
17-feb-12 Omdat niet alles in de statuten geregeld is – zoals (reis)onkostenvergoederingen en aministratieve handeling en het vorige punt –  komen we met een voorstel voor een huishoudelijk reglement HHR
17-feb-12 veranderen van onze huisstijl met ingang van de eerstvolgende jaarvergadering HHR
17-feb-12 onderscheiden van de volgende werkgebieden: Communicatie intern, Communicatie extern (inc. Campagnevoering), Realisering basisinkomen, (inter-) nationale samenwerking. HHR
17-feb-12 op ieder gebied wordt een werkgroep gestart HHR
20-apr-12 na de Jaarvergadering in mei moeten de bestuurswijzigingen worden doorgevoerd bij de KvK HHR
19-mei-12 Statutenwijziging in verband met ANBI aanvraag en naamsverandering HHR
16-jun-12 Contributie inning niet per incasso of machtiging te gaan doen. Eventueel wel via “Ideal” HHR
16-jun-12 De voorzitter fungeert als coördinator voor BIEN HHR
16-jun-12 Het verenigingsadres wordt: [1] NETHERLANDS: Vereniging Basisinkomen:  Coordinator: Voorzitter VBi. E-mail: info@martenk.sg-host.comhttps://basisinkomen.nl HHR
16-jun-12 leden en bestuursleden vertegenwoordigen de VBI officieel na mandaat van het bestuur. Alleen dan kunnen ze ook reisvergoeding declareren HHR
16-jun-12 verenigingsadres: hiervoor houden we voorlopig het adres van de voorzitter aan. HHR
3-aug-12 Besloten wordt om de oproepingen voor de algemene vergaderingen, inclusief de jaarvergadering voor zover mogelijk, per e-mail te versturen. HHR
31-jan-13 Declaraties voor ten behoeve van de Vbi gemaakte onkosten dienen te worden ingediend met het door Leon Segers ontworpen declaratieformulier Vereniging Basisinkomen HHR
14-jun-13 we benoemen Willem Gielingh tot vice-voorzitter HHR
14-jun-13 rooster  van aftreden Stat

Rooster van aftreden bestuursleden VBi

 

Bestuur Aangetreden Aftreden
Ad Planken 25-okt-11 25-okt-14
Gerard Veldman 25-okt-11 25-okt-14
Leon Segers 20 mei 2012 20 mei 2015
Syne Fonk 20 mei 2012 20 mei 2015
Willem Gielingh 25 mei 2013 25 mei 2016
Rob Vellekoop 25 mei 2013 25 mei 2016