Overzicht berekeningen basisinkomen expert-meeting 11-9-2016

button-betaalbaarOp 11-9-2016 organiseerde de Vereniging basisinkomen (VBi) een bijeenkomst waar een aantal rekenaars aan het basisinkomen en een aantal geïnteresseerden van gedachten wisselden.

Aan de orde kwamen de volgende berekeningen:

Door mij was vooraf een notitie gemaakt waarin deze modellen kort worden beschreven en op een aantal aspecten worden vergeleken, zie de Model-vergelijking-voor-experts-11-9-16.   

De bijeenkomst op 11 september 2016 werd geleid door Alexander de Roo, de voorzitter van de VBi. Er waren 24 personen aanwezig.
De bijdrage van Wout Smolders is als blog gepubliceerd (Een Onafhankelijk Basisinkomen in combinatie met de Coöperatieve gedachte).
Een belangrijke conclusie is dat iedereen vindt dat basisinkomen betaalbaar is. Dat er verschillende benaderingen zijn om dat te laten zien, wordt als een voordeel gezien.
Marten Kramer heeft een verslag van de bijeenkomst gemaakt.

Opmerking:
Buiten de genoemde 7 berekeningen zijn er meer rekenmodellen, zie een (helaas ongeordende) verzameling op de website van de Vereniging Basisinkomen.
Zie ook een vergelijking die gemaakt is rond het VPRO programma Tegenlicht over het basisinkomen (Haalbaarheid van basisinkomen berekend).
Qua benadering voegen deze andere berekeningen over het algemeen niet veel toe aan de hierboven genoemde waaier, met een paar uitzonderingen voor de financiering die hier even kort worden aangeduid:

  • Er zijn voorstanders voor het volledig onbelast laten van inkomsten uit arbeid, waarbij dan (een flink hoge) belasting op omzet het belangrijkste alternatief wordt. Zie bijvoorbeeld Basisinkomen voor Dummies
  • Een andere variant is de zogenaamde productieheffing (of heffing toegevoegde waarde), zie o.a. bij Proheff en Adriaan Meij. Daarbij worden deloonheffingen bij de werkgever gecompenseerd met een vast bedrag per werkende. De productieheffing kan eventueel ook aangescherpt worden tot een belasting op onttrokken waarde (BOW).

Het ligt in de bedoeling nieuwe modellen of ontwikkelingen wat dat betreft te melden op de website van de VBi.