Overzicht bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan

Onderverdeeld naar 12 thema’s zijn circa 70 bezwaren verzameld, voorzien van een korte toelichting en een weerlegging of relativering.
Doel van deze verzameling is om voorstanders van basisinkomen die geconfronteerd worden met bezwaren, te helpen in hun gesprek met degene die het bezwaar naar voren brengen.

De bezwaren zijn in het Nederlands gepubliceerd op de website van het Netwerk Politiek Innovatie (NPI) in een en worden daar ook aangevuld of bijgewerkt als er aanleiding voor is.
Ze zijn ook gepubliceerd op de website van de Vereniging Basisinkomen (VBi) in een speciale categorie bezwaren, maar worden daar niet geactualiseerd.

Onderstaand worden, gerangschikt naar de thema’s, alle bezwaren genoemd, met links naar de volledige teksten

Misvattingen

 • Basisinkomen is een utopie of een fantasie
 • Basisinkomen is een hype of en cult
 • Basisinkomen betekent gratis geld en dat kan niet
 • Basisinkomen een nieuw en nog onrijp idee
 • Basisinkomen is anders verpakte sociale zekerheid
 • Basisinkomen is onbetaalbaar of asociaal


Waarden en Mensbeeld

 • Wederkerigheid is noodzakelijk voor de legitimiteit van de sociale staat en haar morele ondersteuning, dus een onvoorwaardelijk basisinkomen is niet solidair
 • Arbeid adelt, basisinkomen maakt mensen lui.
 • Met basisinkomen nemen jongeren niet meer de moeite om te gaan studeren
 • Veel mensen zullen niet goed met de vrijheid van een basisinkomen kunnen omgaan.
 • Basisinkomen leidt tot toename van het gebruik van drank en drugs
 • Basisinkomen is slecht voor de emancipatie van de vrouw
 • Het basisinkomen verlaagt de arbeidsparticipatie van vrouwen (o.a. omdat zij thuis zullen blijven om voor de kinderen te zorgen)
 • Talenten blijven onbenut
 • Basisinkomen bevordert overbevolking
 • Mensen willen zelf altijd iets meer dan ze bij een ander zien, dat betekent dat ze een ander geen basisinkomen zullen gunnen.
 • Er is een groep free-riders, onaangepasten of asocialen en die zal groeien als er basisinkomen voor iedereen is.
 • Velen ergeren zich aan het gedrag van free-riders, profiteurs en asocialen. Zij zijn geen basisinkomen waard en dat is de doodslag voor de acceptatie er van.


Maatschappijvisie en ideologie

 • Het idee van een basisinkomen gaat in de richting van communisme, en dat is slecht.
 • Basisinkomen is een socialistisch idee, dat kan dus niet werken
 • Het is een verwerpelijk neo-liberaal idee.
 • Het basisinkomen zorgt voor een onwenselijke (versterking van een) klassenverdeling in de samenleving.
 • Basisinkomen vergroot de kans op ghettovorming
 • Basisinkomen vergroot de macht van de staat en maakt burgers passief en afhankelijk
 • Basisinkomen vereist onrechtvaardige herverdeling en is eigenlijk gewoon diefstal
 • Basisinkomen is een paard van Troje, zodra het er is worden allerlei bezuinigingen doorgevoerd


Economie

 • Basisinkomen is onbetaalbaar
 • Basisinkomen maakt geen gebruik van verfijnde informatie en werkt daardoor log en beperkt doelgericht.
 • Een basisinkomen veroorzaakt een gigantische inflatie
 • Hogere belastingen zijn slecht voor innovatie en bedrijven
 • Basisinkomen verslechtert de positie van Nederland op de internationale markt
 • Basisinkomen zal de informele economie, zwarte transacties en fraude aanjagen
 • Basisinkomen bevordert de consumptie en is dus slecht voor het milieu
 • Basisinkomen betekent dat minder mensen gaan werken en dus zal de economie stagneren of krimpen


Arbeidsmarkt

 • Niemand wil meer onaangenaam werk verzetten
 • Veel mensen zullen genoegen nemen met het basisinkomen
 • Het wegvallen van inkomen door het werkloos raken zal met een basisinkomen een veel groter effect hebben dan nu.
 • Als je mensen een basisinkomen geeft, schuif je ze terzijde
 • Basisinkomen betekent dat betaald werk niet nodig is en dat ontneemt veel zin aan het bestaan


Overheid en bureaucratie

 • Te afhankelijk van de overheid
 • Geld verschaffen aan mensen is geen overheidstaak
 • Een basisinkomen, dat betekent iedereen een uitkering
 • Basisinkomen is nooit hoog genoeg om alle bureaucratie op te heffen
 • Basisinkomen bevordert corruptie bij de overheid


Grenzen en migratie

 • Alleen Nederland is te klein voor het basisinkomen
 • Basisinkomen bevordert immigratie, o.a. van economische vluchtelingen
 • Basisinkomen werkt discriminerend voor buitenlanders die hier willen komen
 • Basisinkomen bevordert ongewenste emigratie
 • Basisinkomen bevordert dat de grenzen gesloten worden


Het lost de echt belangrijke problemen niet op

 • Mensen met veel schulden zijn niet geholpen bij een beetje basisinkomen
 • Het kwaad van de groeiende ongelijkheid wordt niet verholpen
 • Het milieu schiet er niets mee op
 • Het is een oplossing uit de systeemwereld, problemen in de echte leefwereld worden er niet mee opgelost


Belangen

 • Vakbonden verliezen hun positie en zijn dus tegen
 • De werkgelegenheid van uitvoeringsinstanties voor de sociale zekerheid staat op de tocht
 • Basisinkomen betekent een ingrijpende verandering van onze manier van samenleven en daar heeft de heersende elite geen belang bij
 • De meeste mensen zijn tegen het basisinkomen


Procedures en instituties

 • We gaan er niet over, het is aan anderen over basisinkomen te beslissen
 • Het is een te grote operatie voor ons, we gaan maar 4 jaar mee als regering
 • Eerst moet nog dit en dat
 • Het basisinkomen haalt de aandacht weg bij belangrijkere hervormingen.
 • Experimenten zijn te kleinschalig om de echte effecten van een basisinkomen te kunnen inschatten.
 • Als we het ingevoerd hebben en het valt tegen, dan kunnen we er niet meer van af.
 • Het kan in elk geval niet in ons land.


Amendering en modificering

 • Politieke besluitvorming leidt altijd tot waterige compromissen waar we eerder slechter dan beter van worden
 • We voeren onder de naam basisinkomen iets heel anders in
 • Anderen dan degenen voor wie het bedoeld is, zullen er van profiteren


Invoering

 • We beginnen er niet aan, het is veel te complex
 • Een basisinkomen is niet goed gefaseerd in te voeren met betrekking tot hoogte.
 • We beginnen vol goede moed, maar slaan alle waarschuwingen voor uitvoeringsproblemen in de wind.
 • We kunnen de lange termijn effecten niet overzien

 

Uitleg

Dit is een onderdeel van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina op de NPI-site.

Eerder verschenen op de VBI-site de volgende onderdelen:

Overzicht op deze site: https://basisinkomen.nl/bezwaren-basisinkomen-overzicht/

Reyer Brons, 22-3-2018