Overzicht geschriften over het basisinkomen en daarmee verwante zaken

Op de website van de USBIG, The U.S. Basic Income Guarantee Network, staat een lijst met geschriften over het basisinkomen en aanverwante zaken. Deze papers staan hier ter discussie voordat deze gepubliceerd worden.