Pamflet betaalbaarheid basisinkomen

Naast uitgebreide berekeningen is er nu ook een eenvoudig pamflet (1 velletje tweezijdig geprint) over de betaalbaarheid van het basisinkomen. Print dit tweezijdig op een vel papier en verspreid het!

Miljoenen mensen staan positief tegenover een basisinkopamflet-betaalbaarmen. 40 % volgens Maurice de Hond en 15 % weet het nog niet. Maar velen hebben toch in hun achterhoofd hoe moet dat gefinancierd worden Moeten dan de belastingen omhoog?
Basisinkomen is vooral een herverdeling van inkomen!

De getallen in het pamflet zijn gegrond op het VBi-rapport Basisinkomen: haalbaar en betaalbaar van april 2016, dat instemmend is besproken in de ledenvergadering van mei 2016.

Het pamflet laat eerst kort zien wat een basisinkomen van € 800 betekent en hoe dat gefinancierd kan worden.
Het is duidelijk dat dat zeker voor alleenstaanden niet voldoende is. Daarom ook wat een basisinkomen van € 1.100 betekent en hoe dat gefinancierd moet worden.

De Vereniging Basisinkomen ijvert er voor om het basisinkomen niet te financieren uit een verhoging van de loon- en inkomstenbelasting. De belasting op de factor arbeid moet juist omlaag, zodat er meer werkgelegenheid ontstaat. Door het basisinkomen wordt arbeid al fors goedkoper.

Als toekomstbeeld heeft de vereniging een basisinkomen van € 1.400. Dan kunnen alle toeslagen worden afgeschaft. Alleen een klein fonds bijzondere bijstand voor mensen die niet kunnen werken blijft dan bestaan. Voor een dergelijk basisinkomen moeten wel de vermogensbelasting en de inkomstenbelasting omhoog. Herverdeling van inkomen en vermogen.

Download de tekst van het pamflet via deze link

Geplaatst door Reyer Brons (redactie), november 2016