Peiling de Hond over Basisinkomen – 40 van de 100 voor!

Maurice-de-Hond-2015

Maurice de Hond is zo vriendelijk geweest voor Vereniging Basisinkomen een vraag mee te nemen in een van zijn peilingen. De resultaten zijn bemoedigend.

Er is een voorstel om te komen tot een basisinkomen: iedereen zou van overheidswege een bepaald -beperkt- inkomen ontvangen, ongeacht andere inkomsten en zonder de verplichting om zich beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt. Het systeem van belastingen en uitkeringen wordt dan hierop aangepast. Vindt u dit een goed voorstel?

 N=3000+ Allen Huidig stemgedrag
PVV VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
Ja 40% 37% 18% 24% 44% 53% 54% 60%
Nee 45% 46% 73% 61% 45% 34% 31% 22%
Weet niet/geen antwoord 15% 17% 8% 15% 12% 13% 14% 18%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%