van de penningmeester – december 2017

Het jaar 2017 loopt weer bijna ten einde. De betaling van de contributie voor 2017 loopt beter dan het jaar ervoor qua aantal mensen dat contributie heeft betaald. Echter we zijn er nog niet. De leden die in 2017 nog geen bijdrage hebben overgemaakt wil ik dan ook graag langs deze weg oproepen dat alsnog te doen.

Met je bijdrage maak je de realisatie van het basisinkomen een stap dichterbij. Voor volgend jaar willen we bijvoorbeeld de website en het rekenmodel verder verbeteren. Ook willen we volgend jaar weer stil staan bij Prinsjesdag met een manifestatie in die periode.

Allemaal zaken die veel geld kosten om het te realiseren maar die ook nodig zijn om ons verhaal over de noodzaak van een basisinkomen beter over het voetlicht te krijgen.

En voor de mensen die al wel betaald hebben natuurlijk onze dank dat u ons weer gesteund heeft dit jaar. En als u nog wat geld kunt missen in deze laatste dagen van het jaar dan kunt u ons natuurlijk altijd nog een extra bijdrage geven.

Voor leden die nu gelijk aan de slag willen gaan om hun bijdrage over te maken nog even de gegevens:

  • Het lidmaatschapsbedrag is € 36,- per jaar
  • Mensen met een minimum inkomen betalen € 12,- per jaar.
  • Zij die een inkomen van tweemaal modaal of meer hebben worden verzocht om jaarlijks € 60 over te maken

Wie meer kan bijdragen vragen wij dit zo veel als mogelijk te doen.

Het rekeningnummer van de Vereniging Basisinkomen is: 

IBAN: NL52TRIO 0391 2270 68,  BIC: TRIONL2U

Het rekeningnummer dat de vereniging nog heeft bij de ING bank willen we in 2018 opheffen.

Daarom nog een extra verzoek aan de leden die de ING rekening gebruiken om hun contributie voortaan via de hiervoor genoemde rekening bij Triodosbank te betalen. Wilt u de automatische overboeking daarop aanpassen?

Alvast mijn hartelijke dank voor uw bijdrage.

Ik wens u prettige feestdagen en alvast een goed nieuwjaar.

Marten Kramer

Penningmeester

 

P.S. :  Er loopt nog een tijdelijke actie waarbij nieuwe leden een gratis exemplaar van het boek ‘Gratis Geld’ van Rutger Bregman ontvangen. Wellicht kent u nog iemand die lid wil worden.