De penningmeester maakt ook wel eens een foutje

De komende maanden wil de vereniging veel initiatieven ontplooien aan de vooravond van de landelijke verkiezingen in maart. Om deze te financieren heeft de vereniging meer geld nodig. Als penningmeester heb ik de afgelopen dagen daarom oproepen verstuurd aan leden die in afgelopen jaar (jaren) nog geen contributie hadden betaald.

De vereniging rekent erop dat alle leden naar draagkracht bijdragen met hun contributie.

Soms gebeurt het dat ik leden onterecht herinner om hun contributie te betalen omdat door een foutje hun betaling niet verwerkt was in mijn overzicht. Ik doe mijn best om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Als het toch gebeurt neemt u mij dat dan niet al te zeer kwalijk.

U kunt voor de betaling van de contributie[1] en uw eventuele donatie[2] gebruik maken van de nieuwe rekening die de vereniging in 2016 geopend heeft bij Triodos. Vanwege het duurzame karakter van deze bank hebben we als bestuur besloten om het komende jaar geleidelijk over te gaan met onze betalingen en ontvangsten naar Triodos.
Het rekeningnummer is NL52TRIO 0391 2270 68 ten name van Vereniging Basisinkomen te Zeist. De oude rekening bij ING (NL28 INGB 0001 8909 19 ) zal in de loop van 2017 opgeheven worden.

Ik wens u en uw dierbaren fijne feestdagen en hoop op een gul gebaar van uw kant.

Marten Kramer
Penningmeester

[1] http://basisinkomen.eu/betaalpagina-lidmaatschap-vereniging-basisinkomen/

[2] http://basisinkomen.eu/donatie-aan-vereniging-basisinkomen/