Periodieke peiling basisinkomen helpt

Zodra een onderzoeksbureau een peiling doet en dat in de media bekend maakt, dan trekt dat de aandacht van de lezer. Zo is er kortgeleden nog een aantal polls gehouden over het basisinkomen.

Het geeft een goede indicatie van hoe het basisinkomen onder burgers leeft. Dan blijkt dat de oude tegenwerpingen ‘je wordt er lui van’ en ‘het is toch niet te betalen’ nog steeds zorgen voor twijfel om voor een OBi te zijn. Maar het laat tevens zien, dat steeds meer mensen er van gehoord hebben en het aantal ‘voor’s’ toeneemt.

Zo heeft Maurice de Hond op ons verzoek een peiling gehouden en legde het volgende voor:

Er is een voorstel om te komen tot een basisinkomen: iedereen zou van overheidswege een bepaald -beperkt- inkomen ontvangen, ongeacht andere inkomsten en zonder de verplichting om zich beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt. Het systeem van belastingen en uitkeringen wordt dan hierop aangepast. Vindt u dit een goed voorstel?basisinkomen-poll

AD en Telegraaf wijden er polls aan: 44 % van het AD-publiek is voor een basisinkomen. Meer dan in de peiling van Maurice de Hond een half jaar geleden (40 % voor).[1][2]

Opvallend bij de uitslag van Maurice de Hond is dat met name leden en kiezers van partijen op lokaal niveau het OBi omarmen en dat blijkt dat de partijleiding zich terughoudend opstelt of het basisinkomen gewoon afwijst. De ervaringen die wij hebben tijdens presentaties en bijeenkomsten overal in het land bevestigen deze verschillen.

Aan ons de opdracht om vooral door te gaan het OBi bij zo veel mogelijk mensen bekend te maken en met hen erover te praten. Politieke leiders zullen op enig moment niet anders kunnen dan te luisteren naar wat de kiezer wil.

Willem Gielingh, 12-11-2016