Persbericht: BASISINKOMEN 2.0

Door een basisinkomen 2.0 in te voeren stijgt de koopkracht van de bijstandsgerechtigden licht en van lage- en middeninkomens flink. Dit blijkt uit berekeningen van het Nibud gemaakt in opdracht van de Vereniging Basisinkomen. Bijstandsgerechtigden gaan er 1 tot 15 % op vooruit afhankelijk van de gezinssituatie. Mensen op het minimumloon tussen de 15 en 50 %. Modale inkomens stijgen 14 tot 49 % en tweemaal modaal ziet haar koopkracht met 4 tot 34 % verbeteren.

Overhandiging Nibud rapport aan Minister Wouter Koolmees door Alexander de Roo

Een basisinkomen waarbij alle toeslagen worden afgeschaft kan rekenen op de steun van 51 % van Nederland, aldus onderzoek van Maurice de Hond (programma Radar). De Vereniging Basisinkomen stelt een systeem voor waar alle volwassen € 600 per maand basisinkomen ontvangen plus € 600 huishoud-basisinkomen voor ieder type huishouden. Een alleenstaande start met € 1.200 per maand en een stel met € 1.800. De kinderbijslag voor de eerste twee kinderen wordt verhoogd tot € 300 per maand per kind. Doordat het huishoud-basisinkomen hetzelfde is voor alle huishoudens loont fraude niet. Een aparte woning aanhouden om € 600 extra te ontvangen heeft geen zin, want aan huur, energie, vastrecht en dergelijke ben je meer dan € 600 kwijt.

Het traditionele individuele  basisinkomen systeem is basisinkomen 1.0. Dit is basisinkomen 2.0. De zachte effecten van een basisinkomen zoals minder stress, minder gezondheids-kosten, meer geluk en minder criminaliteit zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

De financiering van basisinkomen 2.0 komt uit het afschaffen van alle inkomensafhankelijke toeslagen en belastingkortingen in de inkomensbelasting op de huurtoeslag na. AOW, bijstand en studiefinanciering worden afgeschaft. WW, ZW, WAO, WIA, Wajong uitkeringen worden verlaagd met € 1.200 per maand. De gemiddelde WW uitkering is circa € 1.400, daar blijft € 200 over. De gemiddelde WAO uitkering is ongeveer € 1.600 daar blijft € 400 over. Verder vervallen banen om bijstandsgerechtigden naar het werk toe te leiden en wordt de uitvoering van zowel het fiscale als het sociale systeem eenvoudiger.

De nieuwe belastingschijven worden:
Het eerste tarief van 37 % blijft gehandhaafd.
Voor de tweede en de derde schijf komt een 50 % tarief.  Dit tarief gaat ook gelden voor mensen met een WAO, WIA of Wajong uitkering.
In de vierde en hoogste schijf wordt het oude tarief van 72 % heringevoerd zoals dat bestond tot 1991.
De overgrote meerderheid van Nederland valt dan  in het 50 % tarief.  De armoedeval verdwijnt doordat 90 % van Nederland er 50 % op vooruit gaat bij het aanvaarden van (meer) betaald werk  of het vinden van een beter baan. Nu kijken mensen tussen bijstand en modaal tegen torenhoge belastingtarieven aan.
Bijvoorbeeld:
Eenverdieners paar in een huurhuis met twee kinderen. De loonsverhoging van € 20.000 bruto naar € 31.000 wordt voor 96 % ongedaan gemaakt. Dit stel gaat er slechts € 500 per jaar netto op vooruit. Rond € 31.000 bruto gaan mensen er zelfs netto op achteruit.

Een basisinkomen zorgt voor bestaanszekerheid en vrijheid voor iedereen.

Alexander de Roo, Voorzitter Vereniging Basisinkomen, 06-26436488
NIBUD  Inlichtingen, 030-2391350

De VBi vindt basisinkomen 2.0 een mooi begin, maar het indivuele deel moet hoger en huishoud deel moet naar nul toe.

Inkomenseffecten van het basisinkomen 2.0
Effect van de invoering van het basisinkomen op het inkomen van een aantal voorbeeldhuishoudens
Auteurs: Jasja Bos, Marjan Verberk-De Kruik
Nibud, maart 2019
In opdracht van Vereniging Basisinkomen

Bekijk en/of dDownload het rapport van het NIBUD (PDF, 11 blz.)

Reacties in de media: