Petitie van Susan Wiest eindelijk in Duits parlement – Feestelijke demonstratie in Berlijn

De petitie van Susan Wiest over het onvoorwaardelijk basisinkomen is eindelijk in het behandeld in de Commissie verzoekschriften van de Duitse Bondsdag.Op 8 november 2010 wordt deze in het parlement behandeld . 

Dit is een reden om feest te vieren. Door het burgerinitiatief onvoorwaardelijk basisinkomen gezamenlijk met "Global Change" wordt een een demonstratie in de vorm van een reusachtige feest georganiseerd. Er worden 100.000 mensen verwacht in Berlijn. Hier meer informatie:  http://www.unternimm-das-jetzt.de/.

Het nadeel van de petitie van Susan Wiest is de motivering en blijkbaar eenzijdige oriëntatie op de basisinkomens aanpak door Goetz Werner. Bekend is dat de voorstanders van een basisinkomen en de oprichting van de petitie een omstreden aanpak hebben, met name in de hoogte van het basisinkomen, met uitspraken over  belastinghervorming en radicale vermindering van de sociale uitkeringen.

Maar het effect van aandacht is welkom. Het zal ook inspirerend werken voor andere basisinkomen concepten (zie details op deze website). Hoe meer mensen duidelijk maken dat ze echt willen dat er een onvoorwaardelijk basisinkomen komt, hoe sneller wij dit zullen krijgen. 

De evenementen die zijn gepland in verband met de hoorzitting van het verzoekschrift zijn een goede kans om het idee van een basisinkomen bij het publiek uit te dragen.

Auteur: 18:07:10 Herbert Wilkens

Vertaling: google&robin
Bron http://www.grundeinkommen.de/18/07/2010/feier-demo-in-berlin-am-6112010.html
Bron: http://www.buergerinitiative-grundeinkommen.de/sheets/newsletter/18vom16.07.2010.htm