Piratenpartij krijgt voorlichting van Vereniging Basisinkomen

Afgelopen week (2 juni 2012) zijn twee bestuursleden van de Vereniging Basisinkomen (VBi), Ad Planken (voorzitter) en Syne Fonk,  op bezoek geweest bij de Piratenpartij in Eindhoven.

De piratenpartij is met name actief op het gebied van privacy en de steeds ernstiger wordende schendingen hiervan. Gemotiveerde mensen is de indruk, met een brede scope.

Het was een prettige amusante en pittige ontmoeting met de hoop van de natie in de vorm van merendeels studenten, resp. net afgestudeerden die nogal tuk bleken op een wat studentikoos debat, maar in de pauze veel serieuzer bij het onderwerp betrokken bleken.

Er is een verkiezingsprogramma geschreven dat goed in elkaar zit. Voor de verkiezingen dienen de gebruikelijke stappen te worden genomen om in alle kiesdistricten te kunnen deelnemen. Zij zijn hier mee aan het werk.

Enkele conclusies uit onze presentatie willen wij jullie niet onthouden. Dit zijn tegelijkertijd ook tips en aandachtspunten voor eenieder die iets over het basisinkomen wil vertellen. En tot slot een belangrijke conclusie;

 • Een power point presentatie (PPP) is behulpzaam in het proces van uitleg geven aan het basisinkomen als complex onderwerp en om de lijn er in te houden.
 • Het kan goed werken om de basispunten kort op papier vooraf te geven of gebruik te maken van de brochure basisinkomen. Er gaat namelijk veel tijd heen met uitleg van de basale zaken. Wat is geld?, hoe moet dat dan in de praktijk? etc.
 • Discussie is prima. Gezien de grootte van het onderwerp is inperken de grote kunst
 • Beperkt de ruimte geven tot discussie. Laat vragen bijvoorbeeld schriftelijk indienen.
 • Aandacht voor het niet verzanden in details of discussies over maatschappij visie aspecten en mogelijke of wenselijke ontwikkelingen
 • Maak duidelijk dat het basisinkomen direct gelinkt is of kan worden gezien aan de rechten van de mens
 • Haal behoefte en geld uit elkaar
 • Schets het basisinkomen, mede, als ideaal
 • Wij hebben een 20 tal minuten een forumopstelling gehad met voor- en tegenstanders en een gespreksleider. Dit verliep boven verwachting goed.
 • Ga er niet vanuit dat het na deze avond allemaal duidelijk is – altijd meer nodig dan een bijeenkomst.
 • Gebruik een evaluatieformulier
 • Vraag om vervolgmogelijkheden – lezing/workshop.
 • Informatiemateriaal meenemen waaronder papieren om lid te worden.
 • Belangrijke thematha:
 • waar ga je het allemaal van betalen… en;
 • als ik dit basisinkomen krijg doe ik niks meer en;
 • dit wil iedereen wel want het is veel meer dan ik nu krijg (student) zodoende is het niet geloofwaardig.

Algemene conclusie;
het blijkt buitengewoon bevorderlijk te zijn een presentatie te verzorgen en daarmee de werkelijke vragen van het publiek en het helder verwoorden actief te trainen.