Poetin-trekjes in het Sociaal Domein

Willem verbaast zich steeds weer over de gang van zaken in het Sociaal Domein. Sowieso draait het om geld. Er gaat onvoorstelbaar veel geld om in het Sociaal Domein. Dan de macht. De macht van de ambtenaar is groot ten opzichte van de burger.

Nou, Willem nu ga je wel erg ver. De lezer heeft gelijk. Dit gaat ver, maar geef Willem even de kans om het uit te leggen.

Poetin; een narcist, leeft in zijn waanwereld, macht belust, denk dat ie god is, gaat over lijken, liegt en bedriegt, misbruikt zijn macht door geld, zijn vrienden hebben dezelfde karakter trekjes, gebruikt fake-nieuws om zijn daden te verbergen, totaal geen empathie met de werkelijke leefwereld, enz.

Hoe kom ik nu aan de harde uitspraak in de titel?. De aanleiding was de uitzending; Uitstel van executie RTL 4, Martijn Krabbé. Dit programma bestaat al 10 jaar en normaal is het onderwerp een koopwoning die financieel onderwater staat. Natuurlijk is het “show”….de sponsoren geven gratis een nieuwe keuken, een nieuwe vloer, nieuwe kozijnen, de schilder schildert gratis, de hoveniers plant gratis de plantjes enz.

Maar in deze uitzending gaat het voor het eerst over een alleenstaande moeder met een “gewone” huurwoning. Het is het in en in trieste verhaal van Lieve en haar dochtertje.
In het kort het verhaal:
Gisteravond legde Uitstel van Executie de schrijnende financiële situatie van Lieve uit het Brabantse Helmond op tafel. Ze verloor een kindje, kreeg uiteindelijk een gezonde baby, emigreerde naar Curaçao, maar kwam ook weer terug naar Nederland. Na alle perikelen strandt Lieve haar relatie en ineens is zij alleenstaande moeder. Wat begint met rekeningen die ze niet kan betalen, loopt op tot hoge schulden. Lieve staat als fraudeur in de boeken omdat ze doorwerkte terwijl ze een uitkering ontving. Haar dochtertje wordt ziek en Lieve moet gedwongen thuisblijven. Ze leeft van toeslagen en schenkingen van haar ouders.

In deze uitzending zijn een paar uitspraken, waarvan ik de tranen in de ogen kreeg. Lieve heeft geen bijstandsuitkering, omdat ze is beschuldigd van fraude. Lieve heeft een terugvordering Kinderopvang toeslag van ruim € 9.000, omdat bleek dat de scheidingspapieren nog niet rond waren. Haar ouders betalen regelmatig haar huur, maar de gemeente ziet dit als inkomen, Lieve wordt door de “hulpverleners” in de steek gelaten, omdat zij niet in de kaartenbak van de gemeente voorkomt, rekeningen niet kan betalen, maar wél huize hoge incassokosten.
……..En dan…..en dan is de gemeente schuldhulpverlening nu in één keer wél in beeld en de bijstandsuitkering is, ondanks de fraude beschuldiging, nu wél akkoord,………. omdat er waarschijnlijk een cameraploeg aanwezig was?

Willem vraagt zich af, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Het niet meer openen van brieven is een bekende reactie van mensen met schulden. Hoe kan het dat er nergens een belletje is gaan rinkelen, rode lampen zijn gaan knipperen bij de gemeente, de overheid, de deurwaarders, de schuldhulpverlening, de buurt/wijkteams, de vroeg signalering, de sociale dienst, maar ook buren of zelfs de postbode?

In het Sociale Domein werken heeeeel veel “professionele” hulpverleners. Vaak goed betaalde functies. Maar ik ervaar Poetin-trekjes in het Sociaal Domein. Sowieso draait het om geld. Er gaat onvoorstelbaar veel geld om in het Sociaal Domein. Dan de macht. De macht van de ambtenaar is groot ten opzichte van de burger. Zegt de ambtenaar nee, dan heb je écht een probleem. Natuurlijk kan je het proberen juridisch aan te vechten, maar in veel procedures val je onder het Bestuursrecht en ook daarin is de ambtenaar/overheid machtig. Dan hebben we nog het fake-news. Heel gauw wordt het woord fraude genoemd, terwijl fraude in het Sociaal Domein minimaal is. Lees het eerder geplaatste  verhaal:  Bijna 200 gemeenten hebben kliklijnen bijstandsfraude.

De burger die te maken heeft met het Sociaal Domein wordt vaak gezien als lui, mislukt, kan niet zelf de broek op houden. Dit is ook fake-news, het kan immers iedereen overkomen wanneer je minder geluk hebt in het leven.
Binnen het Sociaal Domein zijn er vele verdienmodellen, ons-kent-ons contacten, onzinnige re-integratie trajecten, gratis arbeidshandjes door; werken met behoud van uitkering, proefplaatsingen, loonkosten subsidie, Social Return, natuurlijk in het belang van het eigen kringetje.

Willem kan af en toe het brain van het Sociaal Domein niet volgen. Zij staan toch in dienst van de burger? Worden goed betaald door de burger, maar helpen juist burgers zoals Lieve nog verder de ellende in. Poetin-achtige trekjes? Misschien is deze uitsprak iets te hard, sorry. Maar zoals in bijna alle Willem-verhalen is de conclusie; wiens brood men eet, wiens woord men spreekt .

Ik hoef niet uit te leggen dat wanneer Lieve een basisinkomen gehad zou hebben gehad, zou haar, en vele honderdduizenden heel veel ellende bespaart zijn gebleven.

Willem de Graaff, april 2022

Nog even een PSje. Ondanks alle trauma’s en ellende van Lieve is er op Twitter veel kritiek; “gewoon gaan werken”, “wél een auto en geen eten?”, “iedereen heeft tegenslagen in het leven”, “volgens mij lag er een pakje sigaretten op tafel”, “dat zou mij niet overkomen”, enz.
Willem vraagt zich af of dit ook reacties zijn van mensen die werken in het sociaal domein?