Project 1044: starten met een maximaal regelarme inkomensvoorziening

Onthullingen over de Belastingdienst leidden tot Project 1044, resulterend in: “Het verzoek aan het Ministerie om te starten met een maximaal regelarme inkomensvoorziening, die simpel is en daardoor nauwelijks fraudegevoelig, zodat de inwoners van ons land verzekerd kunnen zijn van een inkomen en het pakket van ondoorzichtige, complexe, fraudegevoelige toeslagregelingen en belastingkortingen grotendeels kan verdwijnen.”

In april verstuurde  het Basisteam een Amsterdam een aanvraag voor uitbetaling van een basisinkomen naar de Belastingdienst.
Begin juli werd een afwijzend antwoord ontvangen omdat het basisinkomen geen bestaande regeling is. Om zo’n regeling ingang te doen krijgen dient men zich tot het Ministerie te richten.

Bij de afwijzing van de aanvraag toekenning basisinkomen verwees de Belastingdienst ons naar het Ministerie van Financiën.

Wij richten ons daarom op Project 1044. In tegenstelling tot zijn voorganger helpt Project 1044 u voortvarend veel van de huidige problemen bij de Belastingdienst op te lossen en een begin te maken met herstel van vertrouwen van de burger in de dienst op het niveau zoals vanouds het geval was.

Het (in technisch jargon gestelde) verzoek van het Basisteam aan het Ministerie is:
Laat de verantwoordelijke belastingambtenaar een AKI aanmaken in de systemen, laat hem achter elk persoonboven de 18 een vinkje zetten, en keer de aangevinkte personen maandelijks € 1500,- uit.
Schaf een groot deel van de toeslagen en belastingkortingen af, en u hoeft geen nieuweFraude Signaleringsvoorziening (FSV) op te tuigen; in februari van dit jaar werd het vorige uit de lucht gehaald omdat het niet aan de privacywetgeving voldeed.
De ombudsman voor belastingzaken, waar de Kamer nu veel voor voelt, kan dan ookachterwege blijven.
Staatssecretaris mevrouw Alexandra van Huffelen: geef het startsein voor Project 1044!

Naar onze stellige overtuiging heeft Project 1044 zonder meer een positieve en verbindende uitwerking op de gehele Nederlandse samenleving.

Project 1044 staat uitgeschreven in een downloadbare PDF.
Ook de brief aan de staatsecrearis is als PDF beschikbaar.

Juli 2020
Eric  Binsbergen, voorzitter Basisteam Basisinkomen Amsterdam