Overal  zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze pagina geeft een opsomming van publicaties op deze met een beknopte systematische beschrijving daarvan.

Het overzicht is nog lang niet compleet. Daar wordt de komende maanden aan gewerkt.
Suggesties voor aanvulling en voor nadere invulling zijn welkom via ons contactformulier.