Overal  zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze pagina geeft een opsomming van publicaties op deze met een beknopte systematische beschrijving daarvan.
Zie ook de pagine met een overzicht per werelddeel.
De inventarisatie is niet compleet. Suggesties voor aanvulling en voor nadere invulling (liefst met documentatie) zijn welkom via ons contactformulier.