PvdT basisinkomen – voor iedereen die het anders wil

UPDATE 2020 onderstaande informatie is van 2015, basisinkomen is inmiddels uit het programma geschrapt.

EINDHOVEN – Henk Krol en Johan Vlemmix hebben overleg gehad over de naam van de nieuwe partij van Krol. De nieuwe partij van Krol heet Partij voor de Toekomst en die naam lijkt erg veel op Partij van de Toekomst, de partij waarmee Vlemmix aan verschillende landelijke en lokale verkiezingen meedeed.

 

Partij voor de Toekomst streeft naar een nieuwe vorm van sociale zekerheid waarbij ieder individu de mogelijkheid heeft zichzelf te kunnen zijn, niet afhankelijk van een ander en in staat eigen keuzes te kunnen maken. Wij denken dat de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen hier een invulling aan kan geven. Het basisinkomen is een individueel, levensloop gebonden vast inkomen dat aan iedereen de mogelijkheid biedt om op zijn of haar niveau in de samenleving te kunnen functioneren.

Uitgaande van een basisinkomen voor een volwassene van 650 euro per maand ziet het schema er als volgt uit als rekenvoorbeeld. Het bedrag per volwassene zal kunnen worden verhoogd tot 1.000 euro per maand.

http://pvdt.nl