Raad Leeuwarden stemt in met onderzoek naar basisinkomen

Unknown

Maandagavond 27 juni 2016 is de motie ‘verkenning experiment basisinkomen’ met 22 stemmen voor en 16 stemmen tegen door de Raad van Leeuwarden aangenomen.
De motie was ingediend door PAL GroenLinks, samen met PvdA, D66 en Verenigd Links.

Een belangrijke motie. De kern van de motie is dat de volksvertegenwoordiging van Leeuwarden het College opdracht geeft om -samen met een universiteit en een klankbordgroep- te onderzoeken of er een experiment omtrent basisinkomen en participatie kan plaatsvinden in Friesland.f900e8d7d1.jpg.html

De Raad van Leeuwarden heeft hiermee de politieke wil uitgesproken dat zij iets wil met het middel basisinkomen in relatie met participatie. Dat zij wil onderzoeken, omdat dat nodig is. Omdat het systeem van sociale zekerheid op dit moment oneerlijk is. En dat kan ons wat schelen!

Het is volgens PAL GroenLinks belangrijk dat gemeenten dit signaal geven en deze opdracht geven aan het College.

Deze wil uitspreken is een goed begin van echte verandering, en een stap op weg naar echt lokaal sociaal beleid vanuit de Mienskip.

4aa86a8bba.jpg.htmlJan Atze Nicolai, fractievoorzitter van PAL GroenLinks begon zijn bijdrage maandag met de volgende inbreng:

“Het is niet eerlijk.
Er staan in Nederland teveel mensen aan de kant.
Er staan in Leeuwarden teveel mensen aan de kant.
Dat is onrechtvaardig. Sterker nog. Dat is onacceptabel!!”