Recensie: ‘Basisinkomen, een ongekend alternatief’ van Reyer Brons

Bestaanszekerheid, minder armoede, meer vrijheid, kleine overheid, een betere werking van de arbeidsmarkt. Auteur Reyer Brons behandelt in zijn onlangs uitgegeven boek ‘Basisinkomen, een ongekend alternatief’ deze essentiële kenmerken van het basisinkomen. Een nieuw fiscaal en sociaal systeem waarover in brede lagen van de samenleving wordt gesproken en waar steeds meer (politiek) draagvlak voor komt.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeinstagram

Brons, eindredacteur van de website van de Vereniging Basisinkomen ziet dit systeem als smeerolie voor de vastgeroeste arbeidsmarkt waar we nu mee te kampen hebben. Het is individueel, er is geen toets op inkomen of vermogen, er is geen tegenprestatie en hoog genoeg om van te leven.

GESCHIEDENiS

Standbeeld Montesquieu

In een beknopte geschiedenis blijkt dat in 1516 al door de humanist Thomas More wordt gepleit voor overheidssteun voor mensen in armoede zodat ‘ze niet tot diefstal overgaan om zichzelf in leven te houden en bij de tweede diefstal ter dood worden veroordeeld’. Daarna komt het steeds weer bovendrijven zoals in de 18e eeuw wanneer de Franse filosoofMontesquieu, een volgende aanzet deed in het denken over een basisinkomen. In Nederland bestond in de jaren ‘30 belangstelling voor het basisinkomen via de Groninger Broederschaps Federatie die dat zag als: ‘de grondslag ener nieuwe samenleving’.

Bezwaren tegen basisinkomen

De auteur gaat uitgebreid in op de twee meest genoemde bezwaren: blijven er wel genoeg mensen betaald werk doen en is het financierbaar? Dat weet hij goed uit te leggen wat betreft de positieve en de negatieve effecten op de arbeidsmarkt. Bij de financiering beperkt hij zich niet tot één variant, maar laat meerdere varianten passeren. Interessant in zijn betoog is de midden-variant: een basisinkomen van € 900 en een aanvulling van € 350 voor een alleenstaande. Volgens hem te financieren met een extra inzet van slechts zeven miljard wat in duidelijke taal uitlegt. Ook komen ethiek, emancipatie en politiek aan de orde. Ook passeren alle experimenten in binnen- en buitenland die er geweest zijn de revue. Met tot slot de belangrijkste vraag: ‘Hoe voeren we het basisinkomen in?’

Basisinkomen kan armoede tegengaan

Welkome aanvulling

Brons beschrijft de materie helder en op een rustige toon. Het leest prettig weg en de verteltrant verveelt nooit. Na acht hoofdstukken weet je genoeg om er over mee te kunnen praten en een mening te vormen. In het landschap van literatuur over dit onderwerp is deze uitgave een welkome aanvulling en een aanrader voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping. Het boek is geschreven op verzoek van het Wetenschappelijk Bureau van de OSF. De onafhankelijke Senaatsfractie (met een zetel in de Eerste Kamer), dat een samenwerkingsverband vormt met provinciale onafhankelijke partijen.

Bert Vos, augustus 2021

Deze recensie verscheen ook op de website van Bert Vos.
Zie ook een recensie van Alexander de Roo op de website van de VBi en een recensie van Peter Vanderfeesten op de website Mistynotes.

Basisinkomen, een ongekend alternatief
Auteur: Reyer Brons
Uitvoering: Hard cover
Pagina’s: 140
Prijs: € 11,00 (leden van de VBi betalen € 9)
Verkrijgbaar in de webwinkel van de Vereniging Basisinkomen via deze link.

Basisinkomen, een ongekend alternatief Boek omslag Basisinkomen, een ongekend alternatief
Gratis boekenreeks Wetenschappelijk Bureau OSF
Reyer Brons
non-fictie
Wetenschappelijk Bureau OSF
juli 2021
Hard cover
140
https://www.osf.nl/wb/wat-is-het-wb.html
€ 11, € 9 voor leden van de VBi
Alexander de Roo

Het Wetenschappelijk Bureau van de OSF heeft de Vereniging Basisinkomen opdracht gegeven een helder boekje te schrijven over het onderwerp ‘Basisinkomen’.
Doel is het informeren van de lokale en provinciale politici over dit onderwerp dat steeds vaker wordt besproken in de diverse politieke arena’s.
Dit boekje is bedoeld voor lokale en provinciale politici, als een handvat om hun kennis en ervaring verder te vergroten.
Voor wie minder tijd heeft biedt het eerste deel een compacte samenvatting. Het tweede deel biedt letterlijk verdieping.

Onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen!
Dat is waar Vereniging Basisinkomen (VBi) voor staat.
Basisinkomen is een maandelijks bedrag voor iedere burger, dat voldoende is om sober van te leven, zonder dat daar eenverplichting tegenover staat en ongeacht het inkomen, vermogen of de samenstelling van het huishouden.

Reyer Brons heeft dit boekwerk geschreven in afstemming met de Vereniging Basisinkomen (VBi).