Recente boeken over basisinkomen: Nic Douben, Norbert Klein, Nele Lijnen, Philippe van Parijs

In februari en maart zien er ineens vier boeken over basisinkomen het licht. Basisinkomen krijgt dus niet alleen plek in de discussie in de pers, maar ook in de boekenkast.
En wie weet wat er nog meer op stapel staat!

Emeritus hoogleraar Nic Douben schreef het boek Robot, werk en inkomen. De titel geeft al een indicatie, een inkijkje in de tekst:
Dat de snelle technologische ontwikkeling vraagt om gedurfde nieuwe inkomenssystemen staat buiten kijf. De alle sectoren rakende robotisering verlegt op de duur het accent van pure inkomens generende arbeid naar kwaliteit van werken en leven. Het ingewikkelde stelsel van sociale zekerheidsregelingen, met zijn kostbare en intensieve bureaucratische controlemechanismen, zal dan ook vervangen moeten worden door een op het idee van een basisinkomen geschoeide institutie. Eenvoud in uitvoering en rustend op een houdbare economische basis zijn de pijlers waarop zo’n toekomstig stelsel dient te worden gebouwd.
Zie ook een interview met de auteur Emeritus hoogleraar Nic Douben uit Eindhoven pleit voor basisinkomen vanwege robotisering.
In 1985 heeft hij meegewerkt aan het rapport van de WRR Waarborgen voor zekerheid. Een nieuw stelsel van sociale zekerheid.

Kamerlid Norbert Klein en lijsttrekker van de Vrijzinnige Partij schreef een boek Out of the Box. Het boek gaat deels over de ontwikkeling die hij doormaakte van 50+ naar de VP, en deels over zijn idealen waar het basisinkomen een belangrijk deel van uitmaakt. Citaat:
Om te beginnen denken we bij de Vrijzinnige Partij vanuit de burgers: mondige mensen die zelf regie willen voeren over hun leven. De groeiende maatschappelijke boosheid komt voort uit het oude denken, dat ‘de politiek weet wat goed voor mensen is’. Helaas is dit niet meer dan goedbedoeld paternalisme.
Wij stellen voor te stoppen met het achterhaalde marktdenken en een vrijzinnige weg in slaan. Met een basisinkomen, dat alle mensen mee laat tellen en ruimte geeft om vrij te zijn. Mensen kunnen zo zelf kiezen hoe zij hun leven vormgeven en inrichten
.
Voor wie wil weten wat voor basisinkomen Norbert Klein voorstaat en hoe dat ingevoerd moet worden, zie de website van de VP.
Op 21 februari heeft Norbert Klein het eerste exemplaar van zijn boek uitgereikt aan Alexander de Roo, de voorzitter van de Vereniging Basisinkomen.

Van Nele Lijnen, lid van het Belgische parlement (Open Vld) verschijnt eind maart het boek Win for Life.  Korte inhoud:
Iedereen maandelijks geld geven, levenslang en zonder voorwaarden. Dat is de idee van het basisinkomen. Op het eerste gezicht lijkt dit absurd. Wie zal dat betalen? En wie gaat er dan nog werken? Het basisinkomen gaat in tegen ons traditioneel denkpatroon en alles wat ons is aangeleerd.
En toch kent het basisinkomen steeds meer voorstanders. De eenvoud van dit “vrijheidsinkomen” is voor velen een oplossing voor onze complexe sociale zekerheid, met al haar beperkingen en alle controles die ze vergt.
Nele Lijnen, al jaren overtuigd van de voordelen van een basisinkomen, geeft in dit boek een duidelijk en eenvoudig antwoord op vragen als “Wat is een basisinkomen en wat is het niet?”, “Wat zijn de voordelen?” en “Kunnen we dit betalen?”. Samen met bekende en minder bekende landgenoten illustreert ze hoe ons land er kan uitzien als we het basisinkomen invoeren.
Win for life is geen partij-politiek boek. Het is bestemd voor iedereen die met een open geest wil meedenken over een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.
In het boek heeft ook het pleidooi van het NPI voor onderzoek naar basisinkomen een plaats gekregen. Ook gaat de auteur in op het door Philippe van Parijs bepleitte Eurodividend (een Europees basisinkomen).
Eind maart zijn er enkele bijeenkomsten in Vlaanderen (oa Hasselt en Hechtel-Eksel, vlak bij Nederland) waar het boek breed wordt gepresenteerd. Er is ook een website rond het boek opgezet.

En dan is er ook een dik Engelstalig boek van de al genoemde Philippe van Parijs en Yannick Vanderborght Basic Income, A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy.
De inhoudsopgave ziet er veelbelovend uit, veel belangrijke aspecten komen aan de orde:
1. The Instrument of Freedom
2. Basic Income and Its Cousins
3. Prehistory: Public Assistance and Social Insurance
4. History: From Utopian Dream to Worldwide Movement
5. Ethically Justifiable? Free Riding Versus Fair Shares
6. Economically Sustainable? Funding, Experiments, and Transitions
7. Politically Achievable? Civil Society, Parties, and the Back Door
8. Viable in the Global Era? Multi-Level Basic Income
Een vertaling in het Nederlands zou prachtig zijn!

Reyer Brons, 4 maart 2017

Prof. Dr Nic Douben, Robot, werk en inkomen, februari 2017, 186 blz, € 19,99, Boekscout Soest, bestellen

Norbert Klein, Out of the Box, over politieke praktijk en vrijzinnige idealen, februari 2017, 102 blz. , € 14,95, Vrijzinnige Partij Amersfoort, bestellen

Nele Lijnen, Win for Life, met het basisinkomen naar vrijheid en creativiteit,  192 blz.  € 19,99, Pelckmans Pro Antwerpen, bestellen

Philippe van Parijs en Yannick Vanderborght, Basic Income, A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy, 400 blz., € 27, Harvard University Press Cambridge (USA) &m London, bestellen