Rechtse libertariërs zijn ook voor een basisinkomen!

Een artikel is verschenen op de populaire rechts-libertaire blog, bleedingheartlibertarians.com (Bloedend Hart Libertariërs – BHL). De auteur bespreekt vier libertaire argumenten voor universeel basisinkomen (UBI). Ten eerste, UBI is een vergoeding voor door dwang opgelegde, staats-gecreëerde eigendomsrechten. Ten tweede, UBI is relatief markt-vriendelijk. Ten derde, UBI is een onderdeel van de rechtvaardiging voor het bestaan van de staatsmacht. Ten vierde kan UBI in overeenstemming zijn met “harde libertarian” eigendomsrechten.
De auteur is een assistent-professor in de Jepson School of Leadership Studies aan de Universiteit van Richmond.

Het artikel is online op:

http://bleedingheartlibertarians.com/2012/04/bhls-ubis/

Bloeden Heart Libertariërs is een blog over vrije markten en sociale rechtvaardigheid. Ieder van ons die blogt op de site bleedingheartlibertarians.com is in grote lijnen libertarier. In het bijzonder zijn wij libertariërs die geloven dat het aanpakken van de behoeften van de economisch kwetsbaren door herstel van onrecht, de uitoefening van welwillendheid, het bevorderen van wederzijdse hulp, en het stimuleren van de bloei van de vrije markt van zowel praktisch en moreel belang is.

De libertarische traditie is de thuisbasis van meerdere figuren en teksten die toewijding aan zowel individuele vrijheid modelleren  om consistente zorg voor de gemarginaliseerden, zowel hier als in het buitenland. We streven ernaar te herleven, energeren, en uit te breiden in die traditie-om aan te tonen wat de hedendaagse libertariërs kunnen, naast hun traditionele rechtvaardiging van individuele vrijheid, effectief, krachtig en innovatieve oplossingen aan te bieden aan de problemen van economische kwetsbaarheid en onrecht en hun sociale, politieke en culturele gevolgen.

Bron: http://bleedingheartlibertarians.com