Redactiestatuut VBi website

Artikel 1

Functies/(rollen):

 1. Abonnees Nieuwsbrief (Daily Basic Income Paper)
 2. Abonnees Website, kunnen reacties plaatsen
 3. Schrijvers, leggen bijdragen voor aan redacteuren
 4. Aanbrengers agenda-items, leggen bijdragen voor aan redacteuren
 5. Auteurs (bestuursleden VBi), kunnen zelf plaatsen
 6. Redacteuren, kunnen zelf schrijven, een vertaling plaatsen, beoordelen bijdragen van schrijvers en mogen plaatsen
 7. Eindredactie, bewaakt het redactiestatuut
 8. Webmaster (functioneel & technisch beheer)

Artikel 1.1

5 t/m 8 vormen de redactieraad.

Artikel 2

De website www.basisinkomen.nl zal voortaan enkel nog gebruikt kunnen worden voor bijdragen welke een rechtstreekse relatie hebben met het werk van de VBi of het OBi.

Artikel 3

De indeling van de website geschiedt op de hoofdthema’s:

 1. Actualiteit (homepage): Huidige actualiteit; binnenlandse politieke ontwikkelingen; binnenlands/buitenlands nieuws; agenda; blogs
 2. Informatie: Antwoorden op veel voorkomende vragen; Principes van een OBi; achtergrond VBi w.o.: statuten en huishoudelijk reglement; geschiedenis VBi; bestuurssamenstelling; bestuurs- en alv vergaderverslagen; organisatieprofiel (missie etc); werkplan;; grote denkers door de eeuwen heen; inhoudelijke artikelen;
 3. Inspiratie: Vooral films; interessante boekbesprekingen; experimenten; invoeringsmodellen; internationale samenwerking (BIEN e.a.);
 4. Participatie: Lidmaatschap; donateur; soorten vrijwilligerswerk; redactioneel inhoud verschillende werkzaamheden;
 5. Basisteams: Data bijeenkomsten; verslagen; acties;
 6. Contact

Artikel 3.1

Op de home-site staan 5 buttons: Informatie/Inspiratie/Participatie/Basisteams/Contact

Tevens rechtsboven: een lidmaatschapsknop (voor direct gebruik).Te overwegen: een actuele stand van zaken (thermometer) van het aantal leden

In een rechter kolom staat opeenvolgend:

 • Wisselend getoonde video uit bestaande video ‘archief’
 • De agenda
 • Aanmelding nieuwsbrief
 • Facebook
 • Twitter
 • De bloggers/auteurs
 • Tag cloud
 • Categorie cloud

Artikel 4

De bijdragen kunnen bestaan uit: artikelen, blogs, filmpjes, opinies, cartoons, verslagen, onderzoekgegevens, medianieuws, verwijzingen naar social media en (bijdragen op) andere websites en wellicht nog meer.

Artikel 5

De redacteuren vertalen en/of beoordelen de betreffende bijdragen, laten er eventueel de correctoren naar kijken en beslissen over plaatsing. Bij twijfel raadplegen zij de eindredactie.

Artikel 5.1

De eindredactie ziet toe op naleving van dit redactiestatuut, waarbij vooral van belang is het onderstaande in acht te nemen:

Voorkomen moet worden:

– dat de toon beledigend en schofferend wordt (Charlie Hebdo!?);

– dat er gepleit wordt voor een radicaal ander soort OBi, een OBi dat de 4 elementen waar wij van uitgaan en die internationaal worden gedragen, wordt verlaten

– mensen persoonlijk ‘naar het leven wordt gestaan’

– dat er (hinderlijke) spellingsfouten in staan

– dat er te zeer het ego gestreeld wil worden

Gestimuleerd moet worden:

– dat diverse invalshoeken om het OBi te beschrijven, te onderbouwen, praktisch te maken (ook buitenlandse) zinvol zijn

– dat implementatiemodellen voor pilots op wijk, gemeente en regionaal niveau er komen

– dat er heldere korte filmpjes komen welke kunnen dienen als introductie tijdens bijeenkomsten

– dat verslagen van werkgroepen (o.a. basisteams), presentatiebijeenkomsten, gesprekken met politici onderdeel gaan uitmaken van de aangeleverde content

Artikel 6

De redactieraad komt naar behoefte, maar minimaal 2 keer per jaar, bij elkaar, naar keuze fysiek dan wel middels video-conferencing.

De redactieraad ontwikkelt de functionaliteit van de website verder, op basis van nieuwe mogelijkheden, ontwikkelingen in de omgeving en wensen van het VBi bestuur. Documentatie (waaronder dit redactiestatuut) en issues ten aanzien van gebruik en ontwikkeling van de website worden op de website zelf ondergebracht binnen daartoe alleen voor de redactieraad toegankelijke hoofdpagina’s “Documentatie” en “Issues”.

Artikel 7

De voltallige redactieraad wordt door het bestuur van VBi benoemd. De functies 1 t/m 4 kunnen zich spontaan via de website aanmelden en worden door de redactie benoemd.

Concept januari/februari/maart/april/oktober ‘15

 

Inhoudsvormen/media

De bijdragen kunnen bestaan uit: artikelen, blogs, opinies, cartoons, verslagen, onderzoekgegevens, medianieuws, verwijzingen naar social media en (bijdragen op) andere websites en wellicht nog meer. Alle digitale content (tekst, video, audio, hyperlinks) kan geplaatst worden. Bij voorkeur wordt alles aangeleverd middels invoering binnen de website, en krijgt daarbij standaard de status van ‘concept’ (i.e. nog niet ‘gepubliceerd’ en dus onzichtbaar voor het publiek).