Redactiestatuut VBi vastgesteld 5 juni 2020

Artikel 1. Doel website

De website van de Vereniging Basisinkomen (VBi) draagt bij aan het statutaire doel van de vereniging, het bevorderen van het invoeren van basisinkomen in Nederland. De website draagt bij aan dit doel door informatie over basisinkomen te verschaffen en te ordenen, en ook door de discussie daarover te bevorderen.

Artikel 2. Redactie, beheer en beleid

Het bestuur van de VBi benoemt en ontslaat degenen die verantwoordelijk zijn voor de website in de volgende rollen:

  • Systeembeheer, met als taak de technische realisatie waaronder het dagelijks onderhoud en technische aanpassingen van de website en verbeteringen in de opzet of de functionaliteit van de website.
  • Redactie, deze is verantwoordelijk voor de inhoud van de website.
    Daarbinnen is de eindredactie verantwoordelijk als er na overleg of bij urgente zaken beslissingen genomen moeten worden.
  • Redactieraad, de leden hiervan geven (gezamenlijk en/of afzonderlijk, gevraagd en/of ongevraagd) advies over het beleid rond de website en de uitvoering daarvan.

Artikel 3. Bijdragen

3.1. Vormen

Bijdragen kunnen bestaan uit: artikelen, blogs, opinies, cartoons, , aankondigingen van evenementen, verslagen, onderzoekgegevens, medianieuws, verwijzingen naar sociale media en (bijdragen op) andere websites etc. en wellicht nog meer. Alle digitale content (tekst, video, audio, hyperlinks) die bijdraagt aan het doel van de VBi kan geplaatst worden.

3.2. Plaatsing

Binnen  de redactie kunnen afspraken  gemaakt worden over de inhoudelijke koers (gegeven het doel van de VBi) en de wijze van plaatsing en het tempo daarvan.
Daarbij geldt in elk geval dat normale fatsoensnormen in acht worden genomen.

Redacteuren beoordelen aangeboden bijdragen, communiceren indien nodig met de auteur, laten er eventueel de correctoren naar kijken en beslissen over de plaatsing (uiteindelijke vorm, opmaak, tijdstip etc.)
Redacteuren kunnen ook eigen bijdragen plaatsen.

3.3. Verantwoordelijkheid

Bijdragen op de website komen voor rekening van de ondertekende auteur(s) en hoeven daarmee niet de mening van het bestuur of de redactie weer te geven.
Voor niet ondertekende bijdragen is de redactie verantwoordelijk.

Vastgesteld door Bestuur VBI d.d. 5 juni 2020