Rekenmodel basisinkomen van Arjen Jansons, ambassadeur Basisinkomen2018

button-betaalbaarKort voor de expertmeeting over rekenmodellen voor het basisinkomen ontvingen de organisatoren een rapport van Arjen Jansons, één van de ambassadeurs voor het Burgerinitiatief Basisinkomen 2018 .
Het meest onderscheidend in zijn benadering tov de op de bijeenkomst besproken andere modellen is dat hij heel expliciet laat zien dat een bepaalde manier van uitvoeren via de Belastingdienst een flinke inperking van de geldstromen met zich mee kan brengen.
Inmiddels is een update van het rapport verschenen omdat in de oorspronkelijke versie bij de berekening van de belastinginkomsten de heffingskortingen niet goede waren verwerkt.
Het de meest recente versie van rapport van Arjen Jansons is te downloaden als PDF.

In de inleiding benoemt Arjen 7 problemen benoemd, waar de politiek vandaag de dag mee worstelt en waarvoor het basisinkomen een oplossing vormt: werkeloosheid, armoede, complex belastingstelsel, gebrek aan ruimte voor mantelzorg en vrijwilligerswerk, inkomensverzekering ZZP-ers, AOW-leeftijd en hoge kosten controlerende instanties.

Voor 3 varianten is de hoogte van het basisinkomen gekozen:

  1. Lage drempel zonder belastingverhoging en zonder bezuinigingen: € 750 per maand;
  2. Hoog basisinkomen met beperkte belasting verhoging: € 900 per maand;
  3. Hoog basisinkomen met beperkte belasting verhoging en bezuinigingen
    € 1.100 per maand.

(De term hoog bij de varianten B en C is van Arjen – de meeste leden van de VBi zullen deze term niet gebruiken voor deze bedragen!)

In het gepresenteerde rekenmodel zijn de bedragen voor het basisinkomen onderbouwd.
De kostenkant van het basisinkomen wordt gedekt uit: bijstand, WW, AOW, toeslagen, arbeidsongeschiktheid en toezicht c.q. belastingverhoging (B,C) en bezuinigingen (C).

De uitkering van het basisinkomen wordt verrekend met de belastingen als een negatieve belastingaanslag,  “de verlichtingsaanslag”. Hogere inkomens blijven hetzelfde totaalbedrag aan inkomstenbelasting betalen en gaan er dus noch op vooruit noch op achteruit. Dit laatste is in het rapport onderbouwd met cijfers.

Het rapport van Arjen laat zien dat basisinkomen best betaalbaar is.

Interessant is ook dat door de uitbetaling via de belastingdienst en de directe verrekening met te betalen belasting, de geldstromen tussen burgers en overheid niet veel groter worden dan nu. Door de directe verrekening stijgen ook de collectieve lasten maar beperkt, en dat is iets wat veel politici zal aanspreken.

Hij bereikt daarmee voor de collectieve lasten ongeveer hetzelfde als Michiel van Hasselt met zijn duale benadering (zie zijn boek: Democratie doe wel – BASISINKOMEN.NL, januari 2016 ).
Het is de moeite waard deze aanpakken naast elkaar te zetten en verder uit te werken.

Reyer Brons, laatst herzien op 27 november 2016.