RoodGroene samenwerking….ook met nieuwe inhoud?

Op 4 februari congresseren GroenLinks en PvdA gebroederlijk naast elkaar in Den Bosch. Daar gaan de voorstanders van basisinkomen deze werkgroepen een flyer uitdelen.

De 40.000 leden van de PvdA en de 33.000 leden GroenLinks zijn in de ban van nauwere samenwerking. Er komt een gezamenlijke Eerste Kamerfractie na de provinciale Statenverkiezingen. Ook lijkt een gezamenlijk programma voor de Europese verkiezingen volgend jaar een goede kans te maken. Wat er met de volgende Kamerverkiezingen gebeurt is nog afwachten.
Wel roeren de werkgroepen Basiszekerheid[1] van de PvdA en Basisinkomen van GroenLinks zich. Zij willen concrete stappen richting basisinkomen binnen vier jaar zien in een even eventueel gezamenlijk programma. Op 14 januari was er al een gezamenlijke bijeenkomst in Amsterdam.

Zaterdag 4 februari congresseren GroenLinks en PvdA gebroederlijk naast elkaar in Den Bosch. Daar gaan deze werkgroepen een flyer uitdelen aan de meer dan 5.000 congresgangers. Later volgen nieuwe gezamenlijke activiteiten.
Wordt vervolgd

Alexander de Roo, februari 2023

[1] De Netwergroep Basiszekerheid van de PvdA heeft een motie in om bestaanszekerheid te garanderen met een Negatieve Inkomsten Belasting. Dat is een variant van het basisinkomen. De Tweede Kamerfractie van de PvdA is positief over dit idee en gaat hiermee aan de slag om de armoedeval weg te werken.

Motie: Te lage inkomens van mensen worden aangevuld (Negatieve Inkomstenbelasting)

Het congres van de PvdA, bijeen op 4 februari 2023 in Den Bosch:

Constaterende dat:

 • Veel mensen, gezinnen onder het bestaansminimum leven en geen menswaardig bestaan kunnen leiden;
 • In het huidige belasting- en socialezekerheidsstelsel er sprake is van een armoedeval: iemand met een uitkering gaat er in sommige gevallen financieel niet of nauwelijks op vooruit, zelfs meer brutoloon kan leiden tot een lager nettoloon als een persoon gaat werken;
 • De armoedeval ervoor zorgt dat mensen met lagere inkomens tot aan modaal weinig mogelijkheden hebben om hun situatie te verbeteren, want van een loonstijging houdt deze groep gemiddeld slechts een derde over;
 • Bovengenoemde het gevolg is van het stelsel van inkomensafhankelijke toeslagen en kortingen in de inkomstenbelasting: indien lonen stijgen verminderen de toeslagen;
 • De regering naar aanleiding van de motie-Bruins/Van Weyenberg (31066, nr. 558) bezig is diverse varianten voor een beter belastingstelsel, waarbij het toeslagenstelsel geheel verdwijnt, uit te werken.

Overwegende dat:

 • PvdA vindt dat mensen kansen moeten krijgen om hun eigen situatie te verbeteren dat de armoedeval economisch en sociaal dus niet acceptabel is;
 • De armoedeval een sterk negatief effect heeft op zowel de financiële -, als maatschappelijke ontwikkeling van individuen en gezinnen;
 • PvdA strijdt tegen de toenemende tweedeling en ongelijkheid in de maatschappij en armoede wil tegengaan en voorkomen;
 • Diverse economen een zogenaamde negatieve inkomstenbelasting (NIB) als een kansrijke oplossing voor de armoedeval zien;
 • Met één toeslag/inkomensaanvulling voor iedereen onder het bestaansminimum kunnen lokale en rijksregelingen sterk vereenvoudigd worden.

Verzoekt de Tweede Kamerfractie om:

 • In een nieuw belastingstelsel te (laten) onderzoeken en te pleiten voor een systeem met een Negatieve Inkomstenbelasting, waarmee de armoedeval kan worden voorkomen en werk wordt gestimuleerd.

En gaat over tot de orde van de dag.