Schiet het milieu iets op met basisinkomen?

De discussie over basisinkomen biedt alle ruimte voor een discussie over de zorg voor het milieu.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Het milieu schiet niets op met basisinkomen

Toelichting tegenwerping
Velen zien de bedreiging van het milieu als het meest dringende probleem dat oplossing behoeft. Al dan niet invoeren van basisinkomen is daarbij irrelevant en leidt in hun ogen de aandacht ven het belangrijkste probleem af!
Het iedereen op een minimum-bestaansniveau brengen kan zelfs meer mensen dan nu ruimte geven tot gedrag dat het milieu meer belast.

Weerlegging tegenwerping

Dat basisinkomen de mensen bestaanszekerheid geeft, zorgt ook dat zij meer aandacht kunnen geven aan andere zaken dan het overleven van dag tot dag. Voor sommigen kan dat leiden tot meer milieubewust gedrag.
In het klein bijvoorbeeld, als je er mag zijn als de straat ook van\voor jou is, zul je dan nog kauwgom op straat gooien?

Veel voorstanders van het basisinkomen zijn tegelijk ook zeer bezorgd om het milieu. Zij zien  dan ook graag dat  de extra kosten die de invoering van basisinkomen met zich meebrengt, voor een belangrijk gevonden worden in het belasten van consumptie en vooral van milieuverontreinigende of grondstoffen verbruikende consumptie.
De discussie over basisinkomen biedt dus alle ruimte voor een discussie over de zorg voor het milieu, zonder dat  iedereen die koppeling even sterk aanbrengt.
Het (universeel) basisinkomen als bestaansrecht, naar mijn bescheiden mening zal dat ons gedrag weg veranderen. In het klein bv, als je mag zijn als de straat ook van\voor jou is, zul je dan nog kauwgom op straat gooien?


Argument Ht3
Invalshoek  Het lost de echt belangrijke problemen niet op
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 07. Bezwaren basisinkomen: Het lost de echt belangrijke problemen niet op.