Sfeerverslag wereldcongres BIEN Lissabon 25 t/m 27 september 2017

bien-sfeerverslag-2017

bien-sfeerverslag-2017
Alexander de Roo (voorzitter) en Hilde Latour (bestuurslid internationale betrekkingen) waren namens de Vereniging Basisinkomen aanwezig op het wereldcongres van Basic Income Earth Network (BIEN). Er waren maar liefst 34 landen vertegenwoordigd, waaronder een flinke groep uit Azië (met name Korea, Taiwan en Japan). Het evenement trok behoorlijk veel aandacht van de internationale en Portugese pers.

bien-sfeerverslag-2017Dag één vond plaats in het Portugese parlement, dag twee en drie op de universiteit voor economie en management. Thema’s als sociaal dividend, mensenrechten, gendervraagstukken, precariaat, financiering van een onvoorwaardelijk basisinkomen, wetgeving, politiek, automatisering en experimenten passeerden de revue.

Prof. Guy Standing (mede-oprichter van BIEN) pleit in de huidige wereld economie nadrukkelijk voor een belasting op de “unmovables”, zoals grondbezit. Het recht op gebruik van het land werd door hem (in een geweldig opgebouwde speech zoals we van hem gewend zijn) geplaatst in historisch perspectief, refererend naar de “charter of the forest” uit de 13e eeuw.

Prof. Philippe van Parijs (mede-oprichter van BIEN) pleit er eveneens voor om je niet blind te staren op de automatisering als argument voor een onvoorwaardelijk basisinkomen, maar uit te gaan van bijvoorbeeld het recht van de mens om vrij te kunnen kiezen hoe invulling te geven aan het leven en nee te kunnen zeggen tegen slechte arbeidsomstandigheden.

Hoopgevend was de aanwezigheid van bestuurders uit het bedrijfsleven in een discussie panel, die bereid bleken zich verder te verdiepen in het concept van het onvoorwaardelijk basisinkomen. Een belangrijk thema dat dagelijks terugkwam, was het effect van een onvoorwaardelijk basisinkomen op de positie van vrouwen. Met name onbetaald werk, genderongelijkheid en misbruik van vrouwen kwamen daarbij aan bod en hoe een onvoorwaardelijk basisinkomen daar invloed op zou hebben. Opvallend was tevens dat er een aanzienlijk aandeel van de presentaties gingen over de financiering van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Verschillende rekenmodellen uit diverse landen werden gepresenteerd. Eveneens opvallend was dat er diverse presentaties waren over het effect van het basisinkomen op dierenwelzijn en het milieu. De voorspelling is dat er minder illegale handel in bijvoorbeeld ivoor zal zijn zodra mensen minder afhankelijk zijn van de opbrengst hiervan doordat zij een basisinkomen hebben.

Ook de politiek was redelijk vertegenwoordigd, waaronder (uiteraard) de Duitse en Zweedse partijen voor het basisinkomen, een parlementslid uit Schotland, Portugese politici (zowel voor- als tegenstanders) en politici uit Mexico-city, waar een recht bestaat op een ‘vitaal minimum’ inkomen en waar de discussie over een basisinkomen zeer levendig is.

bien-sfeerverslag-2017 Onze voorzitter Alexander de Roo (mede-oprichter van BIEN) gaf een workshop en heeft uiteengezet hoe de steun voor het basisinkomen in de laatste decennia zich ontwikkeld heeft over het politieke spectrum in Nederland, met steun voor en weerstand tegen het concept aan zowel de linker als de rechter zijde. Tevens heeft hij een tipje van de sluier opgelicht van de calculator die de Vereniging ontwikkeld heeft om zélf de financiering van diverse varianten van het onvoorwaardelijk basisinkomen te berekenen (hier wordt de laatste hand aan gelegd en deze is binnenkort beschikbaar via de website). Daar was veel internationale interesse voor en volgend jaar zal Alexander de Roo op het BIEN-congres in Finland dan ook een workshop geven over deze rekentool.

bien-sfeerverslag-2017 Tijdens de algemene ledenvergadering van 29 oktober aanstaande in Utrecht zal Hilde Latour een presentatie geven over de ontwikkelingen op het gebied van het (onvoorwaardelijk) basisinkomen in het buitenland.
Al met al was het een zeer inspirerend congres en gaan we vol goede moed, vol nieuwe ideeën en vol gas vooruit!

UBIE algemene ledenvergadering
Voorafgaand aan het BIEN congres was de algemene ledenvergadering van Universal Basic Income Europe (UBIE), met in de middag diverse workshops. Belangrijkste thema’s: eurodividend (inclusief rekenmodel), burgerinitiatief onvoorwaardelijk basisinkomen, communicatiestrategie, fondswerving, lidmaatschapsbijdrage, lobbyen in Brussel, tentoonstelling over onvoorwaardelijk basisinkomen en internationale week van het basisinkomen. Met betrekking tot het laatste: besloten is om dit initiatief van drie Duitstalige landen (Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk) over te dragen aan BIEN, zodat deze week (nog meer) wereldwijde allure kan krijgen.