Skidelsky’s: een basisinkomen geeft alle werknemers dezelfde keuze

Een onvoorwaardelijk basisinkomen, in de vorm van een enkele kapitaalverschaffing of een gegarandeerde jaarlijkse beloning, zou een begin maken om alle werknemers dezelfde keuze geven  hoeveel werk te doen, en onder welke voorwaarden – een voorrecht nu alleen voor de rijken.

 

In een artikel gepubliceerd op de Bloomberg site, discussiëren Robert en Edward Skidelsky  over de gevaren van te veel vertrouwen op de markt voor het levensonderhoud van de leden van een samenleving en de noodzaak om de prikkels om te werken te verminderen. Zij stellen dat volledige werkgelegenheid kan worden bereikt door het verminderen van werkuren per persoon en het verhogen van het percentage van de werkende bevolking. Voor degenen die niet kunnen worden tewerkgesteld of werknemers met lage lonen stellen ze een basisinkomen betaald door de overheid voor. De auteurs merken op dat er grote bezwaren zijn tegen een basisinkomen dat het werk-ontmoedigend is en kostenstijgend, echter, deze argumenten verwerpen ze op de grond van het feit dat   economische groei niet het doel is,  maar het garanderen van een goed leven, het ont-moedigen van werk heeft een positief resultaat, een rijke samenlevingen zal in staat zijn zich de kosten van een basisinkomen te veroorloven. Skidelsky en Skidelsky geven aan dat, “Een onvoorwaardelijk basisinkomen, in de vorm van een enkele kapitaalverschaffing of een gegarandeerde jaarlijkse beloning, zou een begin maken om alle werknemers dezelfde keuze geven  hoeveel werk te doen, en onder welke voorwaarden – een voorrecht nu alleen voor de rijken“. Tot slot concluderen ze dat  het aanbevelen van een verbruiksbelasting een middel is om consumptie om te buigen naar maatschappelijke verbetering.

 

 

 

https://twitter.com/rcbregman/status/234725726581047296