Slogans, motto’s en leuzen over het basisinkomen

Basisinkomen , bestaanszekerheid en vrijheid  
Basisinkomen is een mensenrecht
Basisinkomen, een inkomen waar je op kunt bouwen!
Basisinkomen, een fundamenteel recht  
Vrijheid, gelijkheid, basisinkomen
Zie verder in totaal 40 slogans, motto’s en leuzen

Eerder deed ik, na een suggestie van Carlijn van Tijen, een oproep leuzen, moto’s of slogans voor het basisinkomen te bedenken.
Inmiddels heeft dat 40 Nederlandstalige suggesties opgeleverd, plus 3 Engelse naast de al bestaande Engelstalige motto’s van de basisinkomen-weken sinds 2008.
Johan Horeman heeft met een deel van de leuzen een proefpeiling in een FNV-groep gehouden. De daaruit volgende voorkeuren staan hieronder op 1 – 13.

 1. Basisinkomen is een mensenrecht
 2. Onvoorwaardelijk basisinkomen is betaalbaar
 3. Vrijheid, Gelijkheid, Basisinkomen!
 4. Basisinkomen, een inkomen waar je op kunt bouwen!
 5. Basisinkomen, bestaanszekerheid en vrijheid
 6. Basisinkomen = inkomenszekerheid + vrijheid
 7. Basisinkomen: participatie door allen
 8. Basisinkomen in Europa
 9. Basisinkomen, als basis voor de toekomst
 10. Basisinkomen, een inkomen waar je op kunt rekenen!
 11. Basisinkomen, basis voor de toekomst
 12. Basisinkomen – geld om te leven
 13. Basisinkomen: een antwoord op de crisis, weg naar de toekomst
 14. Basisinkomen, een fundamenteel recht
 15. Ieder mens is een basisinkomen waard
 16. Basisinkomen, het fundament van vrijheid
 17. Basisinkomen: voor vrijheid en eenvoud
 18. Een basisinkomen is toch een mensenrecht?
 19. Basisinkomen  is niet links of rechts maar vooruit
 20. Basisinkomen is niet naar links, niet naar  rechts, het is vooruitgang
 21. Tijd voor de Maatschappij – stop met elkaar opjagen voor het grootgeld
 22. Basisinkomen voor sociale rechtvaardigheid, individuele vrijheid, netto welvaart en welzijn
 23. De broodnodige inkomensbasis voor een werkelijke samen-leving.
 24. Basisinkomen voor een inclusieve samenleving
 25. Basisinkomen: door vredelievende, zorgende mensen voor elkaar
 26. Een regelarme overheid via een maximaal eenvoudig Basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland wonen
 27. Zonder basisinkomen geen toekomst
 28. Deel de rijkdom
 29. Basisinkomen, deel de rijkdom
 30. Basisinkomen deelt de rijkdom
 31. Sociale zekerheid binnen het kapitalisme
 32. Bij een flexibele arbeidsmarkt hoort een basisinkomen
 33. Dat ieder met zo’n basis, weer eigen baas is
 34. Basisinkomen, makkelijker kunnen we het niet maken
 35. Basisinkomen, daar kun je mee uitkomen
 36. Basisinkomen, een inkoppertje
 37. Wegen naar het basisinkomen
 38. Bouwen aan de sociale samenhang in Europa
 39. Een veiligheidsnet voor het leven
 40. Basisinkomen wereldwijd beschikbaar

 

En in het Engels, waaronder vanaf punt 4 de leuzen van de basisinkomen-weken:

 1. Share the wealth!
 2. Humanity Claims Universal Basic Income
 3. Universal Basic Income a Humanity Claim
 4. 2008 – “Social security in capitalism”
 5. 2009 – “Basic Income: An answer to the crisis: road to the future”
 6. 2010 – “Basic Income: Participation for all”
 7. 2011 – “Basic Income in Europe“
 8. 2012 – “Ways to Basic Income“
 9. 2013 – “Basic income a human right“
 10. 2014 – “Building social cohesion in Europe”
 11. 2015 – “UBI: A Safety Net for Life“
 12. 2016 – “Basic Income goes Worldwide“
 13. 2017 – “Unconditional Basic Income is affordable!”
 14. 2018 – “Basic Income: an income you can count on!”
 15. 2019 – “Money – let´s make this invention work for everyone”

Opgemerkt zij dat een paar van de Nederlandse leuzen een letterlijke vertaling zijn van motto’s van eerdere BI-weken, maar daardoor die niet erg passen als leus voor de VBi  of de brede Nederlandse beweging voor basisinkomen.

Er is een subtiel verschil tussen een leus, een motto en een slogan.
Voor mij te subtiel. Maar wellicht kunnen anderen daar wel goed mee uit de voeten.

Zelf heb ik de volgende voorkeursvolgorde:

5. Basisinkomen , bestaanszekerheid en vrijheid
1. Basisinkomen is een mensenrecht
4. Basisinkomen, een inkomen waar je op kunt bouwen!

Tijdens een bespreking in het bestuur van de VBi bleek daar vooral de volgende 4 slogans aan te slaan:

14. Basisinkomen, een fundamenteel recht
1. Basisinkomen is een mensenrecht
3. Vrijheid, gelijkheid, basisinkomen
5. Basisinkomen, bestaanszekerheid en vrijheid

Hiermee is een flinke verzameling ontstaan waar uit geput kan worden indien dat nuttig is. Bijvoorbeeld gedrukt op reclamemateriaal of als wisselende slogan op de website. Of op een kalender met elke maand of elk week weer een ander motto.

Het lijkt me niet nodig en zelfs riskant om één motto te kiezen met het doel dat altijd en overal te gebruiken.

Nieuwe suggesties en reacties zijn welkom!

Reyer Brons, oktober 2018
laatse update oktober 2019