Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland gaan voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen #SOPN

Uit het partijprogramma van de SOPN, de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland:

De SOPN staat de volgende ingrijpende beleidswijzigingen voor:

  • Invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlander. Hiermee vervallen gelijktijdig alle uitkeringen, toelagen, subsidies en andere inkomensaanvullende maatregelen, waardoor niemand meer dan het basisinkomen van de overheid kan ontvangen. Ook de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) komt daarmee te vervallen, evenals gezondheidskeuringen en alle diensten die hierbij betrokken zijn, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dit betekent daardoor een radicale verandering van de arbeidssituatie, wat gepaard gaat met ingrijpende wijzigingen voor alle organisaties die daarmee te maken hebben. Dit onvoorwaardelijke basisinkomen is leeftijdsonafhankelijk.
    Daarmee komt ook de algemene ouderdomswet (AOW) te vervallen, evenals het kindgebonden budget. Uiteraard betekent dit ook de afschaffing van de arbeidsplicht.

Denk je dat deze beleidswijziging financieel niet haalbaar is? Zullen we de Algemene Rekenkamer dan maar eens vragen om dit door te rekenen? We kunnen ook zelf even snel een rekensommetje maken: ongeveer 1,5 miljoen mensen ontvangen momenteel een bijstands-,
werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast zijn er ruim 1 miljoen ambtenaren en 3 miljoen AOW-ers. Van de overige Nederlanders hebben bijna 4 miljoen een leeftijd onder de 18 jaar. Tellen we alle gelden die deze mensen direct of indirect ontvangen op bij alle bedragen die niet langer uit de staatskas komen, en we delen dat totaalbedrag door het aantal Nederlanders, dan komen we al bijna uit op een redelijk basisinkomen voor iedereen. Het idee van een vast basisinkomen voor iedere Nederlander is dus niet alleen financieel haalbaar en bovendien uiterst humaan, het voorkomt daarnaast ook nog eens erg veel onnodig werk en bijbehorende administratieve rompslomp. Nederland was altijd al een verzorgingsstaat. Het grote verschil is dat we nu de gelden eerlijk zullen gaan verdelen.

Bron: http://sopn.nl/index.php/over-sopn/144-sopn-partijprogramma

Partijprogramma: http://sopn.nl/images/stories/partijprogrammasopn.pdf