Speech over basisinkomen voor AbvaKabo/FNV

Hieronder een kort verslag van de bijeenkomst bij AbvaKabo/FNV van de speech die is gehouden op een van de bijeenkomsten waar is geproken over de visie op sociale zekerheid en arbeidsmarkt.

De middag bij Abvakabo/FNV met de titel “Een betere arbeidsmarkt door meer zekerheid” ging voornamelijk over hoe de FNV zich de komende tijd wilgaan inzetten om de kansen en rechten van zowel werkenden als mensen in een uitkering stabiel en zeker te houden.


Er waren ong. 18 mensen, en ik heb na de pauze een korte speech kunnen houden, waarin ik de aandacht vroeg om de ideeën rondom een onvoorwaardelijk basisinkomen nader te onderzoeken.
Het werd toch wel enthousiast ontvangen, er werd zelfs geklapt en aan het eind hebben diverse mensen nog een flyer/kaartje meegenomen en heb ik ook nog emailadressen uitgewisseld met de drie andere sprekers. Ik denk dat er wel een interessant contact gelegd is en dat er best mensen bij de vakbond rondlopen die voor het basisinkomen open staan.
Behalve Ries Adriaansen, en Martin v.d. Broek, was er nog een spreekster, mw Marian Beldsnijder die dit idee ook zeer interessant vond i.v.m. haar binding met de zorgsector, waar steeds meer bezuinigd wordt, zoals iedereen weet. Verder was er nog iemand van de organisatie “werk voor elkaar”  www.werkvoorelkaar.nl die erg geïnteresseerd was, en ook een stapeltje kaartjes meenam om verder te verspreiden.

werkeloosheid is het gevolg van economische ontwikkelingen en manifestatie van creativiteit

Ik wil u vragen om eens over het volgende na te denken:

Vele groepen van wetenschappers / economen en bedrijfsleiders hebben zich de afgelopen eeuw bezig gehouden met het ontwikkelen van methodes en oplossingen om meer werk met minder mensen te kunnen doen.

(simpel voorbeeld is de landbouw: er kwam automatisering, dus het werk van 30 mensen wordt nu gedaan door 1 machine) Gevolg is dat 29 mensen dan geen werk meer hebben.

Kortom werkloosheid zou je ook kunnen zien als het logische gevolg van welvaart en economische ontwikkeling en een manifestatie van creativiteit.

Is er dan niemand die de onlogica en tegenstrijdigheid beseft van het eeuwige eenzijdige politieke beleid om nieuwe banen te creëren en de mensen zo een hoopvolle worst voor te houden die eigenlijk nooit waar te maken is. Want ook in de tijd dat het goed ging in Nederland was er nog steeds werkloosheid.
Maar nee, werkloosheid wordt nog steeds afgedaan als een teken van armoede en mislukking. Vervolgens worden er weer banen verzonnen, vaak door een hoop extra bureaucratie te bedenken, denk bv aan ingewikkelde toeslagregelingen en alle controle – en reïntegratie regelingen rondom de uitkeringen die m.i. meer leiden tot depressiviteit dan tot meer banen. In feite is de werkloosheidsbusiness op zich een bedrijf, waarin als een grote vicieuze cirkel vele mensen elkaar wel aan het werk houden.

Dit hele systeem is een minachting en ontkenning van de creativiteit van de mens zelf. Velen zouden wel op een andere manier dingen in hun leven willen realiseren in plaats van afhankelijk te zijn van het huidige economische systeem en afhankelijk van wat de politiek beslist. Maar zij krijgen de kans niet want alle goede plannen stranden in de ingewikkeldheid van deze maatschappij.
In Duitsland worden regelmatig lezingen gegeven door iemand die o.a. de volgende uitspraak doet:

Het is de taak van de economie om de mens van werken te bevrijden.

(dus waarom beginnen we daar niet eens mee)

Want , een goede manier om het anders te doen is door een Onvoorwaardelijk Basisinkomen in te voeren voor alle mensen.

Wie de moeite neemt om dit plan eens te bestuderen in al zijn aspecten zal er van overtuigd raken dat het er meer om gaat of wij allen bereid zijn om eens een ander economisch systeem te onderzoeken.

Helaas stopt de discussie vaak al snel omdat men denkt dat het onbetaalbaar is.

De realiteit is echter dat juist het huidige systeem al zoveel geld in vicieuze cirkeltjes rondpompt, wat evengoed op andere manieren besteed kan worden.

De grootste vraag is dus meer, of wij ons los durven maken van deze éénzijdige manier van denken over economische oplossingen. Want wij zijn namelijk

zo gewend aan het denken van dit door de politiek voorgeschotelde systeem, dat we niet eens op het idee komen dat het anders zou kunnen.

Dus ik wil u allen van harte uitnodigen om uw denken eens los te maken van de gangbare opvattingen.
Een onvoorwaardelijk Basisinkomen is een goede manier om werkloosheid en armoede te bestrijden, en ook juist meer werk te creëren, omdat het bestaande werk beter verdeeld kan worden. Bovendien zal de maatschappij er een stuk vriendelijker van worden.

Hartelijk dank voor uw aandacht,

ik wens u veel plezier met nadenken hierover.

naschrift:

Ieder mens heeft toch gewoon recht op een bestaan, gewoon omdat je er bent.

Veel tegenstanders zijn bang dat mensen met een Onvoorwaardelijk basisinkomen lui zullen worden en niemand meer gaat werken.

Maar geen enkel mens wil zijn hele leven niets doen. De juiste vraag is hier , of wij ook plezier in ons werk willen hebben of alleen maar de economie willen dienen.