Start onvoorwaardelijke basisinkomens (UBI) in de hele EU

De Europese commissie besloten een nieuw Europees Burgerinitatief toe te laten. Dit nieuwe ECI-UBI 2020 gaat over het Onvoorwaardelijke Basisinkomen.

Het ophalen van de één miljoen ondertekeningen start 25 september 2020, de eerste vrijdag na de 13e week van het basisinkomen. De laatste dag van de aktie is op 24 september 2021, wederom op vrijdag na de 14e week van het basisinkomen. 

De startpagina is hier te vinden https://eci-ubi.eu daar kun je je ook opgeven als hulpvaardige persoon.

https://week-van-het-basisinkomen.nl
http://basicincomeweek.org

In 2013 was er een soortgelijk initiatief, daarbij werden slecht 300.000 ondertekeningen opgehaald.
https://ubi-europe.net/ubi/eci-ubi-2013-results-european-map/

ECI-UBI 2020/2021 startpagina:  http://eci-ubi.eu

‘Start onvoorwaardelijke basisinkomens (UBI) in de hele EU ‘

Onderwerp: Ons doel is om de introductie van onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU vast te stellen, die het materiële bestaan ​​en de mogelijkheid van iedereen om deel te nemen aan de samenleving als onderdeel van haar economisch beleid garanderen. Dit doel wordt bereikt en blijft onder de bevoegdheden die de Verdragen aan de EU verlenen.

Doelstellingen: We verzoeken de Commissie van de EU een voorstel in te dienen voor onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU, die de regionale verschillen verkleinen om de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU te versterken. Hiermee wordt het doel gerealiseerd van de gezamenlijke verklaring van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie, die in 2017 heeft verklaard, dat “de EU en haar lidstaten ook efficiënte, duurzame en billijke stelsels voor sociale bescherming zullen ondersteunen om het basisinkomen te garanderen” om ongelijkheid te bestrijden.

Title of citizens’ initiative: Start Unconditional Basic Incomes (UBI) throughout the EU
Date of request for registration: 15/04/2020

Brussels 15/05/2020
Dear organisers,

We are pleased to inform you that the European Commission has adopted today the Decision on the registration of your proposed citizen’s initiative C(2020)3190. Your initiative has been published in the Commission’s online register at:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2020/000003

Please visit your organiser account for the following steps regarding the management of your initiative.

In particular, please note that you have until 15/11/2020 (24:00 CET) to start collecting statements of support for your citizens’ initiative. You will need to inform the Commission of the date you have chosen to start the collection at the latest 10 working days before that date.

Yours sincerely,

The European Citizens’ Initiative Team
Secretariat-General
European Commission