Het welvaartsdividend gekozen als oplossing voor de kloof van Sander Schimmelpenninck

Jan Soons heeft en idee om de kloof van Sander Schimmelpenninck te verkleinen. Verhoog de belasting op vermogen en geef iedereen een welvaartsdividend.
Zijn idee is genomineerd in de essaywedstrijd die de VPRO organiseert.
Stem op dit idee als je het ook een goed idee vindt!

Tot eind februari moment zond de VPRO een reeks programma’s uit genaamd Sander en de kloof, met het volgende onderwerp:

Hoe kan het dat in Nederland de kloof tussen arm en rijk nog steeds bestaat en zelfs groter wordt?
In deze serie heeft Sander Schimmelpenninck een missie: de vermogens- en kansenongelijkheid in ons land aan de kaak stellen.

Aan het programma was een essaywedstrijd gekoppeld. Er zijn  vijf genomineerden gekozen uit een totaal van ruim 900 inzendingen.
De meeste stemmen vielen op het genomineerde essay Een universeel welvaartsdividend, ingestuurd door Jan Soons.
De kern:

Stel het belastingpercentage op alle kapitaal- en vermogensinkomsten 35 procent, dan krijgt de Staat circa 150 miljard aan belastinginkomsten in plaats van de schamele circa 40 miljard euro van nu.
Wend de extra belastingopbrengsten aan voor een welvaartsdividend, een belastingvrije uitkering voor alle volwassen Nederlanders. Dan profiteert iedereen in dezelfde mate, dus inclusief de huidige minimumloners en bijstandontvangers.

Zie de wedstrijdsite voor de genomineerde bijdragen, inclusief die van de winnaar.
Het essay van Jan is ook geplaatst in de VPRO-gids (2022, nr. 11, blz. 21).

Aan het programma Sander en de kloof is op onze website eerder aandacht besteed door Willem de Graaff in Loopt u ook mee in de financiële polonaise der rijken?

Jan Soons schreef recent het boek Uit het neoliberale moeras, naar een economie die dienstbaar is aan de mens.
Zie op onze site een recensie en de samenvatting (deel 1 en deel 2).

Er hebben nog enkel voorstanders van basisinkomen aan de essaywedstrijd deelgenomen, maar die zijn niet genomineerd.
Als de auteurs dat willen, zullen we die essays de komende periode publiceren op onze website.