Steun voor experiment met gift Gezond in de Stad Terneuzen

Het basisteam Amsterdam van de VBi betuigt steun aan de wethouder van Terneuzen die een plan ingediend heeft bij de gemeenteraad onder de titel Gezond in de Stad, om 20 burgers een gift te doen van € 1.000.

Geachte heer Liefting, wethouder Terneuzen,

Bij deze spreek ik als voorzitter van het Basisteam Amsterdam Basisinkomen, onderdeel van de landelijke Vereniging Basisinkomen, onze welgemeende steun uit voor het door Uw college aan de gemeenteraad – en vanavond te behandelen – voorgelegde besluit betreffende het basisinkomen experiment voor 20 Terneuzenaarse burgers zonder betaald werk.
Wij hebben begrepen dat Uw experiment in ieder geval op landelijk nivo, bij het Ministerie van Sociale Zaken, de ambtenaren, en wellicht ook bij de bestuurder, Staatssecretaris Jette Kleinsma, vanwege regels in de Participatiewet, op de nodige weerstand moet rekenen.

Indien ook de gemeenteraad met Uw voorstel akkoord gaat, wat wij van harte hopen, wensen wij U, het hele college en de gemeenteraad van harte steun toe in het gevecht met de landelijke overheid. Naar onze mening zou Uw voorstel Basisinkomen juist op stevige steun vanuit die landelijke overheid moeten kunnen rekenen.
Uw experiment is een lokaal initiatief m.b.t. het door ons zeer gesteunde en te promoten basisinkomen idee. Weliswaar zien wij het basisinkomen breder, d.w.z. dat iedere Nederlander een dergelijk inkomen dient te hebben, maar Uw voorstel hiermee te starten voor een groep van 20 burgers zonder betaald werk, maar zonder andere beperkende regels, beoordelen wij wel degelijk als een zinvolle eerste stap.

Succes met Uw voorstel,

Met vriendelijke groet,
Eric Binsbergen, voorzitter basisteam Amsterdam Basisinkomen

PS
Inmiddels van 10 leden van ons basisteam – binnen een halfuur – instemming per mail ontvangen voor deze steunbetuiging aan Uw voorstel. Daarom, doe Uw best en vanzelfsprekend mag U deze steunbetuiging inbrengen in Uw onderhandelingen, beraadslagingen met de gemeenteraad van vanavond en bij de landelijke overheid.
Laat ook de andere gemeenten in Nederland die basisinkomen experimenten overwegen, moed putten uit Uw activiteiten de landelijke overheid tot een soepeler opstelling te bewegen m.b.t. basisinkomen experimenten. Houdt U mij, ons op de hoogte van Uw vorderingen.
Dank bij voorbaat.

Geplaatst door Reyer brons (redactie), 26-1-2017

Link naar de Nota Gezond in de Stad