Steun voorstanders van basisinkomen op de kieslijsten voor de Tweede Kamer

De komende periode gaat het erom spannen wat betreft het basisinkomen in de verkiezingsprogramma’s. In ieder geval bij D66, Groen Links en de PvdA zijn of worden er amendementen ingediend om het basisinkomen op te nemen in hun respectievelijke verkiezingsprogramma’s. Ben je lid van één van deze partijen houdt dit dan in de gaten.

Op dit moment worden ook de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamer opgesteld door alle partijen. Het zou voor het basisinkomen natuurlijk erg helpen als voorstanders van daarvan in de Tweede Kamer zitting gaan nemen. Daarom is het een goed idee om bij de keuze voor kandidaten specifiek te letten op hun visie op het basisinkomen.

Emiel Althuis D66

Bij D66 is Emiel Althuis kandidaat voor de Tweede Kamer en hij is een uitgesproken voorvechter van het basisinkomen. Zijn stellingname:

Basisinkomen om de welvaart te delen
Bestaanszekerheid en meer kansengelijkheid kunnen gerealiseerd worden door het onvoorwaardelijk basisinkomen in te voeren ter vervanging van uitkeringen, toeslagen, heffingskortingen etc. Hierdoor wordt armoede uitgebannen, arbeid gaat beter lonen, de inkomensverdeling wordt gelijker en de keuzevrijheid m.b.t. werk, opleiding, wijze van samenleven enz. wordt groter.

Zie ook zijn promotie-video.
Dus ben je D66-lid, stem dan op hem zodat hij op een verkiesbare plaats komt te staan.

Brigitta Scheepsma GL

Voor GroenLinks is op internet een oproep te vinden voor steun aan de volgende kandidaten die  het basisinkomen een warm hart toe dragen:

Zij roepen alle leden uit om mee te doen aan het online re referendum en hun voorkeurskandidaten hoog op de lijst te plaatsen!

Leden van andere partijen kunnen natuurlijk ook op deze wijze via de kandidatenlijst het basisinkomen verder helpen.

November 2020