Stichting ZZP wijst samenwerking af

zzpnederland

Samen staan we sterk en kunnen meer bereiken

Als grootste belangenbehartiger voor ZZP’ers proberen we de misstanden en onduidelijkheden rondom het ondernemer zijn weg te nemen. Naast onze reguliere activiteiten, zoals het ondersteunen met raad en daad, doen wij dit door een actieve rol te spelen in ‘politiek Den Haag’.

Onze organisatie staat bekend als fel, oprecht en opbouwend. Dat wil zeggen; we spuien niet alleen gemakkelijke kritiek maar komen ook met voorstellen die kunnen leiden tot een oplossing.  Alleen als het over het Basisinkomen gaat geven we niet thuis!

Geachte heer Planken, Nogmaals laat ik u weten dat we geen interesse hebben in een samenwerking.  Met vriendelijke groet, Mevr. Hante Ledeboer, Stichting ZZP Nederland[1]

Van: voorzitter[a]basisinkomen.nl
Verzonden: donderdag 5 september 2013 14:45
Aan: Info ZZP Nederland
Onderwerp: Spijt dat het tot nog toe niet is gelukt u als beroepsgroep te interesseren voor het Europees Burgerinitiatief voor een Basisinkomen

Geachte dames en heren,

lezend over uw succes met uw petitie tegen de zelfstandigenaftrek bekroop mij een gevoel van jaloezie, maar vooral van spijt dat het tot nog toe niet is gelukt u als beroepsgroep te interesseren voor het Europees Burgerinitiatief voor een Basisinkomen. Dit loopt al sinds 14 januari 2013. Tot 14 januari 2014 moeten er 1.000.000 steunbetuigingen of handtekeningen onder de burgers binnen de Europese Unie opgehaald worden. Voorstanders uit 23 lidstaten nemen al deel aan dit initiatief. Er moet in ten minste 7 lidstaten het voor hun land vereiste minimum aantal steunbetuigingen opgehaald worden. Voor Nederland is dit op het ogenblik 19500. Dit aantal hangt af van het aantal Europarlementariërs dat ons in het Europese parlement vertegenwoordigt. Liever gaan we voor meer dan 45.000 omdat alle dubbele steunbetuigingen verworpen worden en het totaal vereiste minimumaantal per lidstaat maar ook van alle deelnemende lidstaten tezamen slechts 56,5 % van het totaal vereiste aantal oplevert. Zodra de organisatoren van dit burgerinitiatief meer dan één miljoen steunbetuigingen hebben verzameld, is de Europese Commissie verplicht om de samenwerking tussen de lidstaten te stimuleren (volgens Art. 156 TFEU) om na te gaan of met de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) de sociale zekerheid in hun staat verbeterd kan worden.

Voor heel de wereld, dus ook voor Europa en Nederland is te voorspellen is dat nooit meer iedereen via de arbeidsmarkt in zijn basale behoeften kan voorzien (zie de Arbeidsmarktprognose 2013-1014 van het UWV.) De laatste experimenten met een Bi (zie de gegevens met betrekking tot de mensen die een AOW ontvangen) laten zien dat 65-plussers nog ‘een lang gedroomde onderneming’ starten. Voor hen zijn de financiële risico’s kleiner doordat zij een vangnet hebben door de AOW of een klein pensioen. Dit zou ook gelden voor ZZP’ers als het basisinkomen, zoals wij dat zien zou bestaan. Evenals in Oeganda zijn er experimenten mee uitgevoerd met hetzelfde resultaat: Namibië, Brazilië, Alaska en andere plaatsen in Amerika [2].

Een Basisinkomen is o.a. volgens onze vereniging basisinkomen.nl (maar ook voor BIEN = Basic Income Earth Network – en de andere bij haar aangesloten voorstanders/groepen)[3] hoog genoeg om sober van te kunnen leven als volwaardig burger van de samenleving, voor iedereen, individueel, zonder werkverplichting, zonder beschikbaarheidseis, zonder partner- of vermogenstoets. Volgens Europese normen zou het netto-inkomen tenminste gelijk moet zijn aan de armoedegrens, overeenkomstig EU-normen, wat nu zou neerkomen op € 1150,00 per maand. De belangrijkste reden om het in te voeren is echter de onmogelijkheid de werkeloosheid op de tot nog toe gebruikelijke manieren succesvol aan te pakken. Het gaat dus om armoedebestrijding en herstel van een evenwicht op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er talloze andere reden om er voor te gaan o.a. het opheffen van afhankelijkheid van werkgevers, echtgenoten, overbodige regels en uitkeringen. Vrijheid voor ieder mens om zijn leven naar eigen inzicht in te richten zou er door worden bevorderd. De ongelijkheid in de wereld zou er tot op zekere hoogte mee worden verminderd. De flexibiliteit van de arbeidsmarkt zou er door worden bevorderd, de waardigheid van de minder draagkrachten. Mensonwaardige arbeidsomstandigheden (zoals bijvoorbeeld ook bij de KPN met betrekking tot de bezorgdiensten) hoeven door de werknemers niet meer geslikt te worden doordat door het basisinkomen in een sterker onderhandelingspositie met hun werkgever komen te staan. Kleine middenstanders krijgen lucht, zodat de laatste winkel in het dorp kan blijven. Kunstenaars wijden zich aan de kunst (ipv talloze bijbaantjes). ZZP’ers krijgen een stevige basis en zullen in aantal toenemen.

Op het ogenblik (5 september 2013) staat de teller voor Nederland op 4742. In Europa op 69827. We hebben dus nog veel steunbetuigingen nodig. Wij hebben uw steun nodig door een bericht over dit burgerinitiatief op uw website met link/banner [4] naar de sitepagina waar je ervoor kunt tekenen uw leden daartoe aan te sporen en ons voor verdere informatie met hen in contact te brengen.

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

Ad Planken.

[1] http://zzp-nederland.nl/artikel/belangenbehartiging-zzp

[2] http://binews.org/2013/09/stanislas-jourdan-%E2%80%9Ca-way-to-get-healthy-basic-income-experiments-in-canada%E2%80%9D/

[3] http://www.basicincome.org/bien/index.html

[4] https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do