Stockton, Californië, een proef in de armste stad in de VS

De looptijd van het experiment was 18 maanden. De start was op 19 februari 2019 met 130 deelnemers.
De looptijd is inmiddels vanwege de Corona-crisis (dankzij een gift) met 6 maanden verlengd tot januari 2021.

Overal zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor een recent gestarte activiteit in Stockton, Californië
Zie hier het gehele overzicht van experimenten etc. en  hier de reeds verschenen publicaties.


Welk land, stad of streek?

Stockton, Californië 310.000 inwoners.


De initiatiefnemers en hun doelstelling?

SEED Stockton Economic Empowerment Demonstration.
Samenwerking tussen de burgemeester van Stockton en de Economic Security Project (ESP).
Het gaat vooral om armoedebestrijding. Stockton is in 2011 uitgeroepen tot de meest miserabele stad van de US ten gevolge van de crisis in 2008.


Doelgroep en de omvang van die doelgroep?

Circa 100 inwoners uit een wijk met een gemiddeld inkomen minder dan $ 46.000 per jaar (het mediane inkomen van deze stad). Het individuele inkomen doet er niet toe!
Er is een uitnodiging gestuurd aan 1000 mensen. Uit de positieve respondenten zijn er 130 geselecteerd. De personen die niet geselecteerden zijn kunnen aan de controlegroep deelnemen en krijgen daarvoor een vergoeding.


Periode en looptijd

Looptijd 18 maanden. De start was op 19 februari 2019 met 130 deelnemers.
De looptijd is inmiddels vanwege de Corona-ctisis (dankzij een gift) met 6 maanden verlengd tot januari 2021.
Er is een inmiddels een positieve voorlopige evaluatie (maart 2021, zie persbericht en PDF-rapport).
Plus een zeer positieve video van voormaalig minister van arbeid in de USA Robert Reich.


De hoogte van het BI, condities voor verstrekking?

$ 500 per maand, onvoorwaardelijk.


Hoe wordt het gefinancierd?

Private donaties.


Onderzoek en onderzoeksmethode

Het onderzoek kijkt naar:

  • Financiële zekerheid
  • Burgerparticipatie
  • Gezondheid en welbevinden

Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, diepte-interviews en focusgroepen.

Maar uiteindelijk draait het onderzoek vooral om verhalen van de deelnemers over de effecten. Verhalen die met een groter publiek worden gedeeld in allerlei vormen. Hierbij worden ook kunstenaars betrokken.


Wat is verder nog interessant om te noemen?
Hector Lara, één van de initiatiefnemers van dit experiment, sprak hierover op een bijeenkomst op 14 maart 2019 in  Culemborg over een proef in Rivierenland. Zie de PDF van zijn presentatie.


Wat is de relevantie voor ons?
Degelijke opzet onderzoek.
Criterium voor deelname is niet het eigen inkomen, maar dat van je stadsdeel.
Bewustwording door publieke uitingen. Niet alleen ‘percentages’ maar vooral verhalen.


Bronnen

 

Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018.
Laatste bewerking maart2021
Correcties en aanvullingen welkom via ons contactformulier