Straathoekwerkers -Column van Roland Duchâtelet

Een week geleden had ik een afspraak met twee zakenrelaties in een bekende taverne. Er waren nog negen andere klanten. We zijn er een uur gebleven en hebben elk een consumptie genuttigd. De twee kelners die er waren, hebben samen ongeveer twaalf consumpties opgediend. Aangezien een kelner 24 euro per uur kost, komt dat op 4 euro per consumptie, tweemaal 24 gedeeld door 12.De échte kostprijs is vandaag in vele cafés lang niet zo hoog, omdat de lonen voor een groot deel in het zwart betaald worden. Vanaf 1 januari 2013 wordt in de horeca de elektronische kassa ingevoerd. Daardoor zal ‘het zwart’ in de horeca in de praktijk verdwijnen, waardoor de komende jaren ongeveer de helft van de cafés zal moeten sluiten.Er zullen dus veel jobs verloren gaan. Tegelijkertijd zal ook heel wat cultureel erfgoed verloren gaan. Iedereen kent wel een volkscafé in de stad dat een hele geschiedenis met zich mee draagt. Cafés zijn wel geen kathedralen, maar net zoals industrieel erfgoed zijn ze een stuk van onze geschiedenis.De pintjes zullen duurder worden, tot meer dan 3 euro. Mensen met een klein inkomen zullen veel minder op café gaan, het wordt voor hen immers relatief veel goedkoper om thuis te drinken.Ontelbare ontmoetingsplaatsen in dit land zullen verdwijnen. Duizenden sociaal werkers zullen er niet meer zijn: de cafébazen en kelners zijn immers zeer ervaren en efficiënt in het opvangen van mensen met allerlei problemen. Omdat ze dat doen uit eigenbelang.Vergelijk dat met de straathoekwerkers en sociaal medewerkers van het OCMW: die worden betaald onafhankelijk van de kwaliteit van hun prestatie. Ze worden betaald door de belastingbetalers. Kelners en cafébazen daarentegen worden niet betaald door de overheid, erger nog, zij betalen allerlei – en veel – belastingen aan de overheid.Wat we hier eigenlijk zien gebeuren, is het opdoeken van een heel groot stuk sociaal weefsel, georganiseerd in de privésector. Ik vraag me af of de grote vermindering van de dienstverlening die daaruit voortvloeit, zal worden vervangen door bijkomend overheidspersoneel, en wie dat dan zal betalen.Zou het niet verstandiger zijn de belasting op de straathoekwerkers uit de privésector, de kelners en cafébazen, af te schaffen?

Bron: Nieuwsbrief van Vivant http://go.mailr.be/t/ViewEmail/r/13DBAAD7EA5B516B

Auteur:  Roland Duchâtelet,  Column uit De Tijd van 26 mei 2012