Armoede voorkomen is beter dan genezen
26 februari 2020

Basisinkomen helpt om armoede te verminderen, verkleint de kloof tussen arm en rijk, heeft gunstige effecten op de woningmarkt en
Lees verder

Lees verder
Technologie, economie en arbeidsmarkt: de toekomst is aan het basisinkomen
9 december 2019

De discussie rond basisinkomen wordt nog altijd voornamelijk gevoerd vanuit  de sociale hoek met armoede als invalshoek. Maar invoering van
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verkleint de ongelijkheid in de inkomenszekerheid en maakt de overheid humaner
4 december 2019

Aan de lijst met argumenten voor basisinkomen zijn recent weer twee nieuwe argumenten toegevoegd. In het thema Arbeidsmartkt betreft het
Lees verder

Lees verder
Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van de Arbeidsmarkt
4 september 2019

Naast een uitgebreide verzameling van bezwaren tegen basisinkomen (en de weerlegging daarvan) is er nu ook een opsomming van argumenten
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen, in combinatie met biokapitaal en maatschappelijk kapitaal naast bedrijfskapitaal
27 maart 2019

Het is mogelijk de vastlopende arbeidsmarkt weer vrij te maken en een kringloopeconomie mogelijk te maken, door een basisinkomen in
Lees verder

Lees verder
haalbaarheid
4. UBI: Gevolgen voor de arbeidsmarkt
29 oktober 2018

Het vierde hoofdstuk van 'Stand van zaken rond het universeel basisinkomen in Groot-Brittannië' analyseert de gevolgen voor de arbeidsmarkt bij invoering van het instrument.
Lees verder

Lees verder
Agentschap tegen bederf Europese arbeidsmarkt
4 april 2018

De Europese Commissie wil verdringing op de arbeidsmarkt door goedkopere EU- werknemers een halt toeroepen. Daarvoor kan een Europese Arbeidsautoriteit
Lees verder

Lees verder
Arbeidsmarkt en basisinkomen
16 november 2017

Invoering van basisinkomen zal ingrijpende effecten hebben op de arbeidsmarkt. Peter van Hoesel beschrijft die effecten vanuit 20 invalshoeken. Over
Lees verder

Lees verder
Bijeenkomsten over basisinkomen: boeken, promotie en onderzoek
21 augustus 2017

Medio september en medio oktober vinden twee bijeenkomsten plaats rond het basisinkomen waarbij boeken een belangrijke rol spelen. Eerst is
Lees verder

Lees verder
Het basisinkomen – Gevolgen voor de arbeidsmarkt en loopbaanbegeleiding
4 mei 2017

Invoering van het basisinkomen heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt en dus ook voor de rol van loopbaanbegeleiders. Wat is
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt arbeid goedkoper en vooral flexibeler
4 juli 2016

In de aanloop naar het Zwitserse referendum op 5 juni jl. over de invoering van het basisinkomen aldaar, werd veel
Lees verder

Lees verder