Basisinkomen doet recht aan onze collectieve erfenis
27 februari 2021

We danken onze welvaart slechts voor een klein deel aan onszelf, maar vooral aan de inzet van voorgaande generaties en gelukkige omstandigheden.
Lees verder

Lees verder
Is het gedrag van free-riders, profiteurs en asocialen de doodslag voor de acceptatie er van basisinkomen?
26 februari 2021

De essentie van het basisinkomen is dat het zonder enig moreel, economisch of maatschappelijk onderscheid wordt toegekend. Iemand die geen zin heeft om ervoor te werken krijgt het dus ook.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen helpt in een veranderende banenmarkt
24 februari 2021

Als werknemers kunnen vertrouwen op een basisinkomen zijn ze eerder bereid minder uren te werken om zo ook collega’s behoud van hun baan te gunnen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen zorgt voor fouttolerantie in het sociaaleconomische systeem
23 februari 2021

Falen is onvermijdelijk. Er zal altijd banenverlies zijn. Er zullen altijd gaten zijn in een vangnet. Daarom moeten basisinkomen, zodat we in het geval van falen niet helemaal onderuit gaan, en sneller weer op beide benen komen te staan.
Lees verder

Lees verder
Er is een groep free-riders, onaangepasten of asocialen. Groeit die met basisinkomen voor iedereen?
21 februari 2021

Het is veel goedkoper en kost het veel minder negatieve energie om free-riders en asocialen in hun sop te laten gaar koken, dan om te proberen ze in het gareel te dringen.
Lees verder

Lees verder
Zijn mensen zo jaloers dat ze een ander geen basisinkomen gunnen?
19 februari 2021

Jaloezie zal altijd blijven bestaan, maar basisinkomen maakt het gemakkelijker om een acceptabele plek in de sociale rangorde te krijgen.
Lees verder

Lees verder
Is basisinkomen slecht voor de emancipatie van de vrouw?
17 februari 2021

Basisinkomen biedt mannen en vrouwen een gelijke springplank zonder dat ze financieel afhankelijk van elkaar zijn. Met een basisinkomen wordt het plannen van een evenwichtig bestaan voor gezinnen een stuk makkelijker.
Lees verder

Lees verder
Leidt basisinkomen tot toename van het gebruik van drank en drugs?
15 februari 2021

Basisinkomen zal veel sociale ellende helpen voorkomen en voorkomt daarmee ook de toevlucht naar drank en drugs die met die ellende te maken heeft.
Lees verder

Lees verder
Nemen jongeren met basisinkomen nog de moeite om te gaan studeren?
13 februari 2021

Uit experimenten blijkt dat jongeren langer blijven studeren.
Lees verder

Lees verder
Bevordert basisinkomen de overbevolking?
11 februari 2021

Als door basisinkomen de welvaart stijgt, komen er minder kinderen.
Lees verder

Lees verder
Maakt basisinkomen lui?
9 februari 2021

Dat (andere) mensen lui worden van basisinkomen hoor je vaak. Dit is een hardnekkig vooroordeel wat tot nu toe op nog geen enkele manier bevestigd is door experimenten of onderzoek.
Lees verder

Lees verder
Zorgt basisinkomen dat talenten onbenut blijven?
8 februari 2021

De kans is zeer groot dat door de bestaanszekerheid die een basisinkomen biedt, mensen sneller geneigd zijn, al dan niet tegen betaling, te kiezen voor activiteiten die bij hun talenten passen.
Lees verder

Lees verder
Is basisinkomen slecht voor arbeidsparticipatie van vrouwen?
6 februari 2021

Is het waar dat de arbeidsparticipatie van vrouwen afneemt? Het CPB kan maar heel beperkt rekenen. En is het erg is als om jongen moeders gaat? Basisinkomen maakt het ook voor jonge vaders gemakkelijker om een deel van de zorg op zich te nemen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft te veel vrijheid, mensen kunnen dat niet aan
2 februari 2021

Het is waar dat, zeker voor de thans levende generaties, betaald werk een belangrijke levensvulling is. Maar meer dan de helft van het nuttige werk dat in een samenleving gebeurt, is onbetaald. Dat is geen belemmering om het toch te doen! Ook dat maakt gelukkig.
Lees verder

Lees verder
Is wederkerigheid nodig voor de legitimiteit van de sociale staat en haar morele ondersteuning?
1 februari 2021

De eis van wederkerigheid zou uitsluitend op het morele vlak mogen spelen, maar niet op het juridische en politieke. Je zou mensen er niet concreet op af moeten rekenen en daarop controleren. Basisinkomen is geen gunst en het is ook geen solidariteit. Nee, het is een eerlijke verdeling van wat we al van eerdere generaties gekregen hebben.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen heeft positieve effecten op onze samenleving en cultuur
28 januari 2021

Basisinkomen heeft een groot aantal positieve effecten op onze samenleving en cultuur. Er komt een minder gespannen samenleving, met meer individuele kansen maar ook meer mogelijkheden om samen te werken.
Lees verder

Lees verder
Mensen met een beperking worden makkelijker inzetbaar met basisinkomen
27 januari 2021

Mensen met een beperking worden makkelijker inzetbaar wegens lagere loonkosten boven het basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen laat kunstenaars, journalisten en wetenschappers zich ontplooien
26 januari 2021

Basisinkomen geeft kunstenaars, journalisten en wetenschappers de mogelijkheden zich te ontplooien.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft mogelijkheden om (langer) te studeren
25 januari 2021

Basisinkomen geeft mogelijkheden om (langer) te studeren. Ook het ‘leven lang leren’ wordt veel meer mogelijk.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verkleint de afhankelijkheid van de partner
24 januari 2021

Basisinkomen wordt aan iedere individu verschaft en vergroot de onafhankelijkheid van de partner (van vrouwen en/of mannen)
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft geeft zicht op de echte waarde van werk
22 januari 2021

Basisinkomen geeft mogelijkheden om de intrinsieke waarde van werk te waarderen, los van de eventuele beloning. Ook onbetaalde arbeid verdient waardering.
Lees verder

Lees verder