voordelen en nadelen basisinkomen
Basisinkomen maakt waardevol onbetaald werk beter mogelijk
28 november 2020

Waardevol onbetaald werk is echter mogelijk bij een basisinkomen. Nu zijn daar veel belemmeringen die weg vallen bij basisinkomen. Met basisinkomen kan tot nu toe onbetaald werk toch ook een beetje betaald gaan worden.
Lees verder

Lees verder
Voor basisinkomen is plaats in bijna alle politieke ideologieën
27 november 2020

Basisinkomen kan overbruggend werken tussen de diverse politieke stromingen, zoals liberalen, socialisten, communisten, religieuzen en pragmatici.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vergroot de macht van de staat en maakt burgers passief en afhankelijk
26 november 2020

De onvoorwaardelijkheid van het basisinkomen betekent dat de positie van de overheid bij de inkomensvorming sterk wordt beperkt. Ook de enorme invloed op het dagelijks handelen van individuen die van de sociale zekerheid afhankelijk  zijn, verdwijnt omdat er geen controles meer nodig zijn.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vergroot de kans op ghettovorming
25 november 2020

De kans bestaat dat mensen met uitsluitend basisinkomen vaker in goedkopere wijken terecht komen, maar dat is niet anders dan nu het geval is voor de minstbedeelden. Basisinkomen biedt een springplank om uit de groep van de minstbedeelden te stappen.
Lees verder

Lees verder
Het ene basisinkomen is het andere niet
24 november 2020

Bert Voorneveld pleit voor een evenwichtiger welvaartsverdeling met betaaltaks en basisinkomen. Betaaltaks moet om de toename van vermogensongelijkheid aan pakken, maar kan ook de rigoureuze stelselherziening realiseren die zo dringend noodzakelijk is.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen zorgt voor een onwenselijke klassenverdeling in de samenleving
24 november 2020

Basisinkomen zal betekenen dat de beloning voor aantrekkelijk werk kan dalen. Voor onaantrekkelijk werk zal juist meer betaald moeten worden. Dat leidt tot verkleining van inkomensverschillen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is een neoliberaal idee
23 november 2020

Een verstandige neoliberaal kan niet voor een laag basisinkomen zijn. Een hoger basisinkomen betekent meer bedrijvigheid, een koopkrachtige arbeidsmarkt en dus ook meer verdienmogelijkheden voor ondernemers.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen gaat in de richting van communisme
22 november 2020

Ten opzichte van het communistisch ideaal (alles delen) is basisinkomen zeer bescheiden: er is een basis voor iedereen waarnaast het iedereen vrij staat meer inkomen te verwerven.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is een paard van Troje, zodra het er is worden allerlei bezuinigingen doorgevoerd
21 november 2020

Een politieke partij die een voor iedereen geldend basisinkomen zou willen verlagen, kan daarna rekenen op een forse verkiezingsnederlaag. Dat zal des te meer opgaan bij een voor iedereen geldend basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is een socialistisch idee, dat kan dus niet werken
20 november 2020

Basisinkomen is geen socialisme. Basisinkomen gaat niet verder dan dat voor iedereen bestaanszekerheid is geregeld, als een soort bodem waarboven het marktmechanisme zoals we dat kennen kan blijven functioneren.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vereist onrechtvaardige herverdeling
19 november 2020

Basisinkomen is rechtvaardig, want inkomen en bezit van mensen komt slechts deels voor uit het werk dat ze verzetten, maar voor een groot deel dank zij de hulpbronnen van van deze wereld en de door onze voorouders gebouwde infrastructuur.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert dat de grenzen gesloten worden
18 november 2020

Het is heel verstandig zijn basisinkomen niet slechts in één land in te voeren, maar tegelijk in een grote groep aan elkaar grenzende landen. Het is wel noodzakelijk heldere regels op te stellen voor migratie.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert ongewenste emigratie
17 november 2020

De financiering van de meerkosten van basisinkomen kan geheel of gedeeltelijk anders lopen dan via de inkomstenbelasting, denk aan omzet, vermogen, transacties, onttrokken waarde. Ook kunnen eisen gesteld worden aan de woonplaats van degenen die Nederlands basisinkomen ontvangen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen werkt discriminerend voor buitenlanders die hier willen komen werken
16 november 2020

Buitenlanders die hier komen werken zonder recht op basisinkomen gedurende een overgangsperiode, kunnen van de werkgever die hen graag wil inhuren, daar extra loon voor krijgen en/of kunnen we daar een speciale belastingkorting voor introduceren.
Lees verder

Lees verder
Hoe voer je een basisinkomen in?
15 november 2020

Hoe voer je een basisinkomen in? Met elkaar een datum afspreken en gaan. Zo kun je in één klap het
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert immigratie, o.a. van economische vluchtelingen.
15 november 2020

Er zijn nu overgangstermijnen bij immigratie voordat men van de voorzieningen van een land mag gebruiken. Dat zal bij basisinkomen net zo geregeld kunnen worden.
Lees verder

Lees verder
Alleen Nederland is te klein voor basisinkomen
14 november 2020

Het mooiste is als basisinkomen wereldwijd wordt ingevoerd. Zolang dat niet kan moeten we regelingen treffen voor immigratie en emigratie.
Lees verder

Lees verder
Tip voor een mooiere samenleving
13 november 2020

Het is een onzekere toekomst. En het nu is ook niet echt alles. Tenminste, voor veel mensen op de wereld.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verkleint de behoefte aan bedrijfshuisvesting
13 november 2020

Met basisinkomen kunnen meer mensen ervoor kiezen thuis te gaan werken. Daardoor zal er minder behoefte zijn aan bedrijfshuisvesting, maar wel meer behoefte aan woningen met voldoende werkruimte.
Lees verder

Lees verder
Individueel basisinkomen bevordert samen wonen
12 november 2020

Individueel basisinkomen vermindert apart wonen. Dat verkleint de behoefte aan meer zelfstandige woningen zodat er minder nieuwbouw nodig zal zijn.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vermindert het tempo van de verstedelijking
11 november 2020

Met basisinkomen wordt de druk om naar de stad te verhuizen minder.
Lees verder

Lees verder