Bevordert basisinkomen corruptie bij de overheid?
26 maart 2021

Juist de complexiteit van het huidige stelsel biedt aanknopingspunten voor fraude en/of corruptie die wegvallen met een basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
Een basisinkomen, betekent dat een uitkering voor iedereen?
24 maart 2021

Basisinkomen kan in belangrijke mate uitkeringen, toeslagen en aftrekposten vervangen. Het imago van profiteur hoeft dan niet langer vooral gekoppeld te worden aan de minst bedeelden in onze samenleving!
Lees verder

Lees verder
Is geld verschaffen aan mensen wel een overheidstaak?
23 maart 2021

Een overheidstaak is het scheppen van een rechtvaardige samenleving en een daarbij passende verdeling van welvaart.
Lees verder

Lees verder
Worden mensen met basisinkomen te afhankelijk van de overheid?
22 maart 2021

De onvoorwaardelijkheid van het basisinkomen betekent juist dat de positie van de overheid bij de inkomensvorming sterk wordt beperkt.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt de overheid humaner
21 maart 2021

De overheid als probleemeigenaar voor het betaalbaar hebben en houden van die gedekte basis, zal het gesprek aan moeten gaan met zichzelf en met andere partijen die de prijzen van de basis beïnvloeden.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vermindert bureaucratie en bevordert daarmee democratie
20 maart 2021

Basisinkomen biedt de politiek meer kansen om beleid te maken zonder bureaucratische belemmeringen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert vrijheid en onafhankelijkheid
19 maart 2021

Het grotendeels wegvallen van de bureaucratie als gevolg van een basisinkomen zal een gunstige invloed op hebben vrijheid en onafhankelijkheid van mensen
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verbetert de verhouding tussen overheid en burgers
18 maart 2021

Met basisinkomen kan het wantrouwen over en weer tussen burgers en overheid grotendeels verdwijnen, omdat ingewikkelde formulieren, controles en sancties bijna niet meer nodig zijn.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen zal zwart werken verminderen
16 maart 2021

Omdat er weinig bureaucratie nodig is met basisinkomen, wordt de prikkel om zwart te werken kleiner.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verbetert het gedrag op de arbeidsmarkt
14 maart 2021

Basisinkomen beperkt de werkgeversrisico’s en werkzoekenden krijgen geen bureaucratische belemmeringen meer bij het vinden van werk.
Lees verder

Lees verder
Met basisinkomen kan een zelfstandige veel gemakkelijker starten
13 maart 2021

Werken en vooral starten als zelfstandige is momenteel geen sinecure. Met basisinkomen verdwijnen de belemmeringen en de bureaucratie grotendeels, waardoor zelfstandige arbeid veel laagdrempeliger wordt.
Lees verder

Lees verder
Met basisinkomen is er minder kans dat je je rechten misloopt
11 maart 2021

Met basisinkomen is er nauwelijks meer kans op fouten waarmee iemand zijn/haar rechten misloopt, omdat de er nauwelijks onduidelijkheden overblijven zoals die in het huidige sociale zekerheidsstelsel (inclusief de toeslagen) aanwezig zijn.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vermindert fraude en fraudegevoeligheid
9 maart 2021

Doordat (vrijwel) geen voorwaarden aan basisinkomen worden gesteld, is fraude nauwelijks mogelijk.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen invoeren levert flinke besparingen op
7 maart 2021

Basisinkomen kan het stelsel van sociale zekerheid enorm vereenvoudigen.  Dus grote besparingen  bij de overheid. Ook zullen de administratieve lasten van bedrijven en burgers aanzienlijk afnemen.
Lees verder

Lees verder
Is basisinkomen een oplossing uit de systeemwereld, die niet helpt in de echte leefwereld?
5 maart 2021

Met invoering van basisinkomen worden de systemen eenvoudiger. Daardoor verbetert de leefwereld met bestaanszekerheid en meer vrijheid.
Lees verder

Lees verder
Schiet het milieu iets op met basisinkomen?
3 maart 2021

De discussie over basisinkomen biedt alle ruimte voor een discussie over de zorg voor het milieu.
Lees verder

Lees verder
Verhelpt basisinkomen het kwaad van de groeiende ongelijkheid?
1 maart 2021

Basisinkomen heeft niet als doel te nivelleren. Het biedt iedereen een gelijke springplank als vertrekpunt. De beter bedeelden moeten een beetje inleveren en de minst betaalden hebben bestaanszekerheid. Dat heeft toch wel als effect dat de ongelijkheid afneemt.
Lees verder

Lees verder
schuldenvrij
Worden mensen met veel schulden geholpen met een beetje basisinkomen?
28 februari 2021

Basisinkomen geeft ook mensen met schulden een uitgangspunt waarboven zij zelf, al dan niet met hulp van anderen, tot oplossingen kunnen komen. Met basisinkomen zullen mensen ook minder snel in de schulden komen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen doet recht aan onze collectieve erfenis
27 februari 2021

We danken onze welvaart slechts voor een klein deel aan onszelf, maar vooral aan de inzet van voorgaande generaties en gelukkige omstandigheden.
Lees verder

Lees verder
Is het gedrag van free-riders, profiteurs en asocialen de doodslag voor de acceptatie er van basisinkomen?
26 februari 2021

De essentie van het basisinkomen is dat het zonder enig moreel, economisch of maatschappelijk onderscheid wordt toegekend. Iemand die geen zin heeft om ervoor te werken krijgt het dus ook.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen helpt in een veranderende banenmarkt
24 februari 2021

Als werknemers kunnen vertrouwen op een basisinkomen zijn ze eerder bereid minder uren te werken om zo ook collega’s behoud van hun baan te gunnen.
Lees verder

Lees verder