Verslechtert basisinkomen de positie van Nederland op de internationale markt?
15 april 2021 Redactie Website

Basisinkomen vormt een maatschappij die veel minder krampachtig functioneert dan nu het geval is. Dat is een positief punt voor het vestigingsklimaat.
Lees verder

Lees verder
Leidt basisinkomen tot hogere belastingen en is dat slecht voor innovatie en voor bedrijven?
14 april 2021 Redactie Website

De netto-kosten van basisinkomen zijn niet hoog, dus bedrijven hebben er weinig last van. Een beetje meer kosten prikkelt overigens de innovatie en door basisinkomen kunnen startende ondernemers meer risico's nemen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen, veroorzaakt dat inflatie?
13 april 2021 Redactie Website

Of er inflatie optreedt bij invoering van basisinkomen hangt helemaal af van de manier waarop je dat doet. Als je het via geleidelijke herverdeling invoert, is het risico op inflatie beperkt of afwezig. Ook bij snelle invoering kunnen we slechts beperkte effecten verwachten.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt geen gebruikt van verfijnde informatie
12 april 2021 Redactie Website

Naast armoedebestrijding zijn er veel meer doelen die je met basisinkomen kunt bereiken. Zoals vergroting van vrijheid, verbetering van de arbeidsmarkt en vereenvoudiging van de stelsels voor belasting en sociale zekerheid. Bij die doelen past het om juist weinig informatie te gebruiken!
Lees verder

Lees verder
Is basisinkomen onbetaalbaar?
10 april 2021 Redactie Website

Er zijn veel publicaties die weerleggen dat basisinkomen onbetaalbaar zou zijn.
Lees verder

Lees verder
Is basisinkomen hoog genoeg om alle bureaucratie op te kunnen heffen?
30 maart 2021 Redactie Website

Als een beetje bureaucratie nodig blijft voor een paar aanvullingen boven basisinkomen voor beperkte groepen, dat is toch beter dan de huidige regelingen waar iedereen last van heeft?
Lees verder

Lees verder
Bevordert basisinkomen corruptie bij de overheid?
26 maart 2021 Redactie Website

Juist de complexiteit van het huidige stelsel biedt aanknopingspunten voor fraude en/of corruptie die wegvallen met een basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
Een basisinkomen, betekent dat een uitkering voor iedereen?
24 maart 2021 Redactie Website

Basisinkomen kan in belangrijke mate uitkeringen, toeslagen en aftrekposten vervangen. Het imago van profiteur hoeft dan niet langer vooral gekoppeld te worden aan de minst bedeelden in onze samenleving!
Lees verder

Lees verder
Is geld verschaffen aan mensen wel een overheidstaak?
23 maart 2021 Redactie Website

Een overheidstaak is het scheppen van een rechtvaardige samenleving en een daarbij passende verdeling van welvaart.
Lees verder

Lees verder
Worden mensen met basisinkomen te afhankelijk van de overheid?
22 maart 2021 Reyer Brons

De onvoorwaardelijkheid van het basisinkomen betekent juist dat de positie van de overheid bij de inkomensvorming sterk wordt beperkt.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt de overheid humaner
21 maart 2021 Redactie Website

De overheid als probleemeigenaar voor het betaalbaar hebben en houden van die gedekte basis, zal het gesprek aan moeten gaan met zichzelf en met andere partijen die de prijzen van de basis beïnvloeden.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vermindert bureaucratie en bevordert daarmee democratie
20 maart 2021 Redactie Website

Basisinkomen biedt de politiek meer kansen om beleid te maken zonder bureaucratische belemmeringen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert vrijheid en onafhankelijkheid
19 maart 2021 Redactie Website

Het grotendeels wegvallen van de bureaucratie als gevolg van een basisinkomen zal een gunstige invloed op hebben vrijheid en onafhankelijkheid van mensen
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verbetert de verhouding tussen overheid en burgers
18 maart 2021 Redactie Website

Met basisinkomen kan het wantrouwen over en weer tussen burgers en overheid grotendeels verdwijnen, omdat ingewikkelde formulieren, controles en sancties bijna niet meer nodig zijn.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen zal zwart werken verminderen
16 maart 2021 Redactie Website

Omdat er weinig bureaucratie nodig is met basisinkomen, wordt de prikkel om zwart te werken kleiner.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verbetert het gedrag op de arbeidsmarkt
14 maart 2021 Redactie Website

Basisinkomen beperkt de werkgeversrisico’s en werkzoekenden krijgen geen bureaucratische belemmeringen meer bij het vinden van werk.
Lees verder

Lees verder
Met basisinkomen kan een zelfstandige veel gemakkelijker starten
13 maart 2021 Redactie Website

Werken en vooral starten als zelfstandige is momenteel geen sinecure. Met basisinkomen verdwijnen de belemmeringen en de bureaucratie grotendeels, waardoor zelfstandige arbeid veel laagdrempeliger wordt.
Lees verder

Lees verder
Met basisinkomen is er minder kans dat je je rechten misloopt
11 maart 2021 Redactie Website

Met basisinkomen is er nauwelijks meer kans op fouten waarmee iemand zijn/haar rechten misloopt, omdat de er nauwelijks onduidelijkheden overblijven zoals die in het huidige sociale zekerheidsstelsel (inclusief de toeslagen) aanwezig zijn.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vermindert fraude en fraudegevoeligheid
9 maart 2021 Redactie Website

Doordat (vrijwel) geen voorwaarden aan basisinkomen worden gesteld, is fraude nauwelijks mogelijk.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen invoeren levert flinke besparingen op
7 maart 2021 Redactie Website

Basisinkomen kan het stelsel van sociale zekerheid enorm vereenvoudigen.  Dus grote besparingen  bij de overheid. Ook zullen de administratieve lasten van bedrijven en burgers aanzienlijk afnemen.
Lees verder

Lees verder
Is basisinkomen een oplossing uit de systeemwereld, die niet helpt in de echte leefwereld?
5 maart 2021 Redactie Website

Met invoering van basisinkomen worden de systemen eenvoudiger. Daardoor verbetert de leefwereld met bestaanszekerheid en meer vrijheid.
Lees verder

Lees verder