Basisbanen, het helpt een beetje maar lang niet genoeg.
27 december 2020 Reyer Brons

Basisinkomen is de beste methode om iedereen bestaanszekerheid te geven. Basisbanen zijn prachtig om mensen die lastig aan de slag kunnen komen maar dat wel graag willen, daarmee te helpen. Maar het vergt een nieuwe sociale bureaucratie. En het helpt niet voor ongeveer 1 miljoen mensen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen in plaats van basisbaan
23 december 2020 Jan Soons

Basisbaan als idee gaat uit van het negatieve mensbeeld dat de mens zou van nature lui is. Een misverstand volgens Jan Soons. Hij pleit voor een NIB als het basisinkomen voor iedereen. D66 maakte deze keuze. CDA en PvdA kunnen hun electoraat winnen door nu de idee van de basisbaan vaarwel te zeggen en ook te kiezen voor een NIB als het basisinkomen voor iedereen.
Lees verder

Lees verder
De preek van een leek over: “economie & basisinkomen”
27 juli 2020 Adrianus Groen

Doordat een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen voor koopkracht zorgt, wordt de druk op werkgelegenheid geringer. De drang en dwang naar werkgelegenheid zal afnemen. Immers, bij stagnatie van werkgelegenheid blijft de koopkracht gewaarborgd. Werklast wordt dan meer werklust. Naast welvaart krijgen welzijn en werksfeer dan meer impact. Hierdoor zal er minder burn-out en overspannenheid optreden. Alleen zij die naast het basisinkomen meer inkomen willen, zullen zich dan op de arbeidsmarkt melden. Dit zal de positie van werknemers versterken. De angst voor werkeloosheid zal geringer worden.
Lees verder

Lees verder
Basisbaan of slavernij – Waarom de PvdA onmogelijk het idee van een basisbaan kan omarmen
14 mei 2020 Joop Lahaise

Volgens Joop Lahaise druist het idee van basisbanen in tegen alle principes van de Partij van de Arbeid. Het is ook concurrentevervalsing en verkapte slavernij. Werkprojecten als steuntje in de rug kunnen wel zinvol zijn, maar noem dat geen basisbaan!
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen Simpelweg Solidair
15 februari 2020 Jan Atze Nicolai

De huidige discussie omtrent basisinkomen en basisbanen is wat ons betreft vooral een discussie over de waarde van werk en
Lees verder

Lees verder
Stap voor stap op weg naar het Basisinkomen
14 februari 2020 Eric Binsbergen

Basisinkomen is een middel dat simpel van uitvoering is, dat nauwelijks bureaucratische regelgeving vraagt, niet-fraudeleus is en zorgt voor een
Lees verder

Lees verder
Moet de Basisbaan ons het Basisinkomen laten vergeten?
21 januari 2020 Els Roumen

Voor degenen die niet mee kunnen komen in een reguliere baan wil de WRR een Basisbaan. De Basisbaan is geen
Lees verder

Lees verder
Hoe gaan we verder met de vragen van Ingrid Robeyns rond Basisinkomen?
4 februari 2019 Theo Heutinck

Laten we beginnen met een plan om een Basisinkomen in te voeren van € 1.000 per maand voor volwassenen en
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen als tovenarij – brief aan Ingrid Robeyns
14 januari 2019 Alexander de Roo

Op 12 januari verscheen een artikel van Ingrid Robeyns in Trouw (bijlage Letter en Geest) Hocus pocus basis pas –
Lees verder

Lees verder
Basisbaan of basisinkomen, welke droom is realistisch?
3 februari 2018 Johan Horeman

Het kenmerkende verschil tussen basisbaan en basisinkomen is de vrijheid en niet de dwang van de overheid, die het werken
Lees verder

Lees verder