Weerstanden in het bedrijfsleven tegen basisinkomen
29 april 2021 Redactie Website

Het bedrijfsleven is gewend om voortdurend te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de markt te bedienen, want de markt is altijd in beweging, en de invoering van een basisinkomen biedt ongetwijfeld ook diverse nieuwe kansen.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden tegen basisinkomen voor anderen
28 april 2021 Redactie Website

Basisinkomen zal diverse voordelen hebben voor allerlei groepen in de samenleving, waarvan uiteindelijk iedereen kan gaan profiteren.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden bij dienstverleners tegen basisinkomen
26 april 2021 Redactie Website

Voor dienstverleners is het beter is om de regelgeving te verbeteren en niet vast te houden aan achterhaalde banen. Zoek nieuwe mogelijkheden om interessant werk te doen en breng daarmee de maatschappelijke betekenis van het werk op een hoger niveau.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden tegen basisinkomen bij mensen met een hoog inkomen
25 april 2021 Redactie Website

Een zekere nivellering heeft positieve kanten. De kwalitatieve verbeteringen die een basisinkomen zal hebben voor de samenleving als geheel, maken het leven voor mensen met hoge inkomens uiteindelijk ook plezieriger.
Lees verder

Lees verder
Weerstanden bij wetenschappers tegen basisinkomen
24 april 2021 Redactie Website

Meer onderzoek naar de hypothesen van voorstanders van basisinkomen zou tot een kentering kunnen leiden in het te gemakkelijk blijven hangen in oude benaderingen, vooral door economen.
Lees verder

Lees verder
Nemen jongeren met basisinkomen nog de moeite om te gaan studeren?
13 februari 2021 Redactie Website

Uit experimenten blijkt dat jongeren langer blijven studeren.
Lees verder

Lees verder
Bevordert basisinkomen de overbevolking?
11 februari 2021 Redactie Website

Als door basisinkomen de welvaart stijgt, komen er minder kinderen.
Lees verder

Lees verder
Is basisinkomen slecht voor arbeidsparticipatie van vrouwen?
6 februari 2021 Redactie Website

Is het waar dat de arbeidsparticipatie van vrouwen afneemt? Het CPB kan maar heel beperkt rekenen. En is het erg is als om jongen moeders gaat? Basisinkomen maakt het ook voor jonge vaders gemakkelijker om een deel van de zorg op zich te nemen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft te veel vrijheid, mensen kunnen dat niet aan
2 februari 2021 Redactie Website

Het is waar dat, zeker voor de thans levende generaties, betaald werk een belangrijke levensvulling is. Maar meer dan de helft van het nuttige werk dat in een samenleving gebeurt, is onbetaald. Dat is geen belemmering om het toch te doen! Ook dat maakt gelukkig.
Lees verder

Lees verder
Is wederkerigheid nodig voor de legitimiteit van de sociale staat en haar morele ondersteuning?
1 februari 2021 Redactie Website

De eis van wederkerigheid zou uitsluitend op het morele vlak mogen spelen, maar niet op het juridische en politieke. Je zou mensen er niet concreet op af moeten rekenen en daarop controleren. Basisinkomen is geen gunst en het is ook geen solidariteit. Nee, het is een eerlijke verdeling van wat we al van eerdere generaties gekregen hebben.
Lees verder

Lees verder
De meeste mensen zijn tegen het basisinkomen
8 januari 2021 Redactie Website

We moeten in gesprek gaan met mensen die tegen basisinkomen zijn, vragen waarom en nagaan of die argumenten houd snijden of weerlegd kunnen worden.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verandert alles en daar heeft de heersende elite geen belang bij
7 januari 2021 Redactie Website

Voorstanders van basisinkomen moeten op zoek gaan naar voordelen van basisinkomen voor iedereen om bondgenoten te vinden van laag tot hoog.
Lees verder

Lees verder
De werkgelegenheid van uitvoeringsinstanties voor de sociale zekerheid staat op de tocht met basisinkomen
6 januari 2021 Redactie Website

Basisinkomen kan als bedreiging ervaren worden door medewerkers in de huidige organsaties voor sociale zekerheid en bij de belastingen.  En voor degenen er omheen (bijvoorbeeld juristen) die slachtoffers van het stelsel ondersteunen. Maar als dat werk overbodig gemaakt kan worden, is dat maatschappelijk gezien winst. Ook de betrokken medewerkers krijgen dan een basisinkomen en alle ruimte om meer zinvolle bezigheden te zoeken.
Lees verder

Lees verder
Vakbonden verliezen hun positie en zijn dus tegen basisinkomen
4 januari 2021 Redactie Website

Als vakbonden ook opkomen voor anderen dan hun traditionele achterban (betaalde arbeiders) kunnen deze tegenwicht blijven bieden tegen plannen van ‘rechts’ om de leefomstandigheden van de minstbedeelden te verslechteren.
Lees verder

Lees verder