Voorstel voor een Basisinkomen en een belastingvrije voet voor vrijwilligerswerk en werkzaamheden van beperkte omvang
28 april 2019 Theo Heutinck

Mensen die naast een basisinkomen extra inkomen willen genereren dienen alle vrijheid te krijgen  die ze nodig hebben om hierin
Lees verder

Lees verder